TALAJVÉDELEM

Országos Talajvédelmi Stratégia tudományos háttere

Kármentesítési tájékoztató


Készült a Környezetvédelmi és Terülefejlesztési Minisztérium megbizásából 1997-ben

Szerzők:
Prof. Dr. Németh Tamás
Prof. Dr. Stefanovits Pál
Prof. Dr. Várallyay György

Közreműködők:
Berényi Üveges Judit, Duck Tivadar, Farkas Szilvia, Flachner Zsuzsanna, Fügedi Ubul, Füleky György, Füleky Györgyné, Hasznos Gábor, Kalmár János, Karácsonyi János, Kádár Imre, Kerék Barbara, Kuti László, Laposa József, Makó András, Murányi Attila, Németh Tamás, Pirkó Béla, Sisák István, Stefanovits Pál, Vatai József, Várallyay György, Vermes László

Lektorálta:
Dr. Dura Gyula
Hasznos Gábor
Dr. Horváth Zsolt

Főszerkesztő:
Prof. Dr. Németh Tamás

Szerkesztőbizottság:
Dr. Csáki Ferenc
Chikán Andrásné
Dr. Dura Gyula
Dr. Horváth Zsolt
Liebe Pál
Dr. Pálmai Ottó

Felelős Kiadó:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2005

Az ingyenes kiadványok beszerezhetőek
a KvVM Közönségszolgálati Irodájánál
(1011 Budapest, Fő u. 44-50.)

ISBN: 963 03 7675 X
ISSN: 1471-9385

Készült a Spácium Kiadó és Nyomda gondozásában
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság közreműködésével