Országos Környezeti Kármentesítési Program TájékoztatóThe National Environmental Remediation Program

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002

Szerző:
Almássy Endre

Konzulens:
Horváth Vera

Főszerkesztő:
Dr. Németh Tamás

Szerkesztőbizottság:
Chikán Andrásné, Dr. Horváth Zsolt
Dr. Csáki Ferenc, Liebe Pál
Dr. Dura Gyula, Dr. Vermes László

Ingyenes kiadványok beszerezhetők: a KvVM Közönségszolgálati Irodájánál
(1011 Budapest, Fő u. 44-50.)

ISBN: 963 03 7675 X
ISSN: 1471-9385

Képszerkesztés, tördelés:
Király és Társai Kkt.

Felelős kiadó::
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2002

Készült a Hungexpo Reklámügynökség gondozásában