KÁRMENTESÍTÉSI ÚTMUTATÓ 7

A MENNYISÉGI KOCKÁZATFELMÉRÉS MÓDSZERTANA


Készítették:
BGT HUNGARIA KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI KFT.,
FODOR JÓZSEF ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT,
ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET,
GOLDER ASSOCIATES KFT.

Szerzők:
Dr. Gondi Ferenc
Halmóczki Szabolcs
Dankó Gyula
Dr. Dura Gyula
Ligeti Zsolt
Dr. Szabó Imre

Lektorálta:
Dr. Horváth Zsolt

  Főszerkesztő:
Dr. Németh Tamás

Szerkesztőbizottság:
Dr. Csáki Ferenc
Chikán Andrásné
Dr. Dura Gyula
Dr. Horváth Zsolt
Liebe Pál
Dr. Vermes László


  Felelős Kiadó:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004

  Az ingyenes kiadványok beszerezhetőek a KvVM Közönségszolgálati Irodájánál (1011 Budapest, Fő u. 44-50.)

  ISBN: 963 0344 08 4 ISSN: 1471-9393

  Készült a Spácium Kiadó és Nyomda gondozásában,
AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
KVI - VÍZ- ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL