Mellékletek


1. melléklet:
Egy kémiai üzem térsége Landsat űrfelvételen; az M~1:50 000-es nagyítás már a felbontóképesség határát jelenti, a finomabb részletek azonosíthatatlanok.


2. melléklet:
Magasrepülésű pankromatikus légifelvétel részlete ugyanarról a területről M~1:64 000; a nagy keret az űrfelvétel területét, a kis keret az alacsonyrepülésű légifelvétel területét jelöli. Felbontása lényegesen jobb az űrfelvételnél.


3. melléklet:
Színhelyes M~1:10 000-es, alacsony repülésű légifotó kivágata, amelyen az 1m-nél kisebb kiterjedésű objektumok is elkülöníthetők.


4. melléklet:
Az M~1:64 000-es légifotó felvételrészletének nagyítása M~1:10 000-re, ugyanarra a területre, mint a 3-as mellékleten. Az objektumok még azonosíthatók, de részleteik és belső rajzolatuk nem. Ez a magasrepülések nagyításának felső határa.5. melléklet:
Az M~1: 10 000-es légifelvétel 1 cm 2 -es részletének tízszeres nagyítása az azonosítható elemekkel.

6. melléklet:
A táj megjelenése különböző filmtípusok esetében a fekete fehér pankromatikus (a), színes, színhelyes (b), fekete-fehér infravörös (c), hamis színes infravörös (CIR) (d).


7. melléklet:
A légifényképek repülési és kamera adatai

Repülési és kamera adatok:

A légifényképek kiértékelésénél néhány adat ismerete elengedhetetlen. Minden felvétel szélén a keretre ráfényképeződnek a kamera és a repülés adatai:

1. a szelencés libellát jelöli

2. óra, amely a felvétel időpontját mutatja, itt jelölik meg a filmszámot is

3. magasságmérő (aneroid)

4. kamera gyári száma, a felvétel sorszáma, valamint a fókusztávolság

A felvevő kamera keretjelei:

A kép középpontjának meghatározására szolgáló keretjelek, amelyek a kép szélein, a sarkánál és a kép közepén találhatók.

A légifényképek méretarányának (M) közelítő kiszámítási módja:

M = H (repülési magasság) [m] / f (fókusz) [m]


8. melléklet:
Nyugat-Magyarország űrből készült ERS-1 radarfelvétele, M=1:550 000
9. melléklet:
A Kapos völgyében készült színhelyes- (a.), infravörös (b.) filmre rögzített légifelvétel, valamint az (a) kép keretezett területének fekete-fehér hőképe (c.). Elkülöníthető az élő és élettelen növényzet (b), kijelölhető a lappangó égő tőzeges lápos terület homlokfrontja (c - pirossal színnel kiemelve). M ~ 1:2000

10. melléklet:
Kavicsbánya fokozatos terjeszkedése a vízmű védterületének irányába. A képek készítésének ideje: 1993. április 25. (a); 1995. június 29. (b); 1997. június 28. (c); 2000. augusztus 12. (d). Az eredetileg már felhagyott, időnként művelt bányatelket 1995-96-ban engedély nélkül ismét művelés alá vonták, és a fedőt a vízmű védterületéig letakarították. Hatósági intézkedés és peres eljárás miatt a bányaművelést 1997 végén leállították. Győrújfalu. M~1:10 000


11. melléklet:
Összefüggő településszerkezet. Zárt lakótömbök, szilárd útburkolattal, a zöldterület előfordulása csak kivételes. A zajló tömb rehabilitáció miatt foghíjak (a) és építési területek (b) bontják meg a település szerkezetet. Helye: Budapest, Víziváros. M = 1: 7500


12. melléklet:
Nem összefüggő településszerkezet. Tömbelemes lakóházak, lakótelepek (a) és családi házas és kertes beépítés (b). Budapest, Római part, M = 1: 5000


13. melléklet:
Agglomerációs kisváros kertes beépítés (a), tömbelemes lakóházakkal tarkítva (b), parkos temető (c) Budakeszi M = 1: 7000


14. melléklet:
Kertes beépítés szennyvíztisztítóval (a). Budakeszi, M = 1:7000


15. melléklet:
Csatornázottság kimutatása. Csatornafedelek nyoma utcák becsatlakozásában, az útburkolatok tengelyvonalában. Színes infralégifénykép. Budapest, XIV. kerület. M~1:1000


16. melléklet:
Kertvárosi beépítés nagyváros agglomerációs területein (a) ültetett véderdővel (b) szélirány (c) felől. Szirmabesenyő M~ 1:10 000


17. melléklet:
Kereskedelmi létesítmények-szolgáltatók: raktáráruházak (a); kiterjedt parkolók (b); országút menti benzinkút és szolgáltató egységek (c); Törökbálint, M~ 1: 8500


18. melléklet:
Kereskedelmi üzletközpont kereskedelmi- és szolgáltató egységekkel (a), közlekedési csomópont végállomásokkal (b - autóbusz, c - villamos, d - HÉV), gyalogos alul- és felüljárókkal (e). Felszín alatti áruszállítás és mélygarázs lejárói (f). A szilárd burkolat vagy beépítettség gyakorlatilag teljes. Színes infra felvétel. Budapest, XIV. kerület. M~1: 3 000


19. melléklet:
Ipari létesítmények és családi házas, kertes beépítés (a), M~1:10 000


20. melléklet:
Ércelőkészítő vasérc depóniával (a); mészkő depóniával (b); szén depóniával (c); üzemcsarnokkal (d); Miskolc, Szirmabesenyő M~ 1:10 000


21. melléklet:
Ipari létesítmények. Üveggyár (a) nagykiterjedésű ipari (üveg) hulladék lerakóhelye (b) folyó allúviumán. Sajószentpéter M~ 1:10 000


22. melléklet:
Családi házas és kertes beépítés mesterséges feltöltésen (a), ipari hulladék és üveggyári törmelék (b) folyó allúviumán. Szilárd hulladéklerakó helyek. Sajószentpéter, M~ 1:10 000


23. melléklet:
Erdőben elhelyezett vegyipari üzem. Szabadtéri tárolású vegyi anyagokkal (a). Az üzem hátsó udvara elhanyagolt, saját hulladékokkal telerakva (b) M~1:3 000


24. melléklet:
Papírgyár a derítő medencékkel (a), kősó és sósav tárolókkal(b), szabad téren tárolt, bálázott papírhulladékokkal (c). M~1: 5 000


25. melléklet:
A fenti üzem szennyvíz tisztító telepe (a) és derítőmedence (b). Illegálisan lerakott építkezési és háztartási hulladék (c) mély fekvésű területen, aminek a természetes rajzolata is látszik (d). M~1: 5 000


26. melléklet:
Vegyi üzem robbanóanyag tároló raktárai (a) és a használt hordók tárolóhelye (b), a teleptől lehető legtávolabb, a kerítés és védő erdősáv mellett növényzettel borított bizonytalan típusú, hulladék halmok (c). M~1: 5 000


27. melléklet:
Ipari művek lakótelepének szegélye. Földalatti vízvezeték és szivattyútelep (a), elszórt kommunális hulladék nyomai (b) és gépjárműtelep (c). Balatonfűzfő. M~1: 5 000


28. melléklet:
Ipari létesítmények; vegyipari művek (a), az onnan kivezető úttal (b) és hulladéklerakóval (c). Rendezetlen, elhanyagolt, zárt telek (d) és illegális hulladéklerakó halmok (e). Ülepítő medencék elszíneződött oldattal töltve (f). Kazincbarcika M ~ 1: 11 000


29. melléklet:
Tejüzem gépjárművekkel és saját ipari vágánnyal (a), többvágányos vasútállomás tartálykocsikkal (b), üzemanyag lefejtésből elszíneződött, hulladékokkal borított talajjal (c). Állattartó telephely (d) szerves trágya ideiglenes tárolásából származó elszíneződésekkel. M~1:5 000

30. melléklet:
Üzemanyagtöltő állomások (a-c). Közös jellemzőjük a főút közelsége, a le- és felhajtás, zárt, aszfaltozott burkolat és parkolóhelyek kialakítása. Hőerőmű fűtőolaj lefejtő állomása saját iparvágánnyal, földbe süllyesztett tartályokkal (d). Színes infra légifényképek. Budapest, X. kerület. M~1:4 000


31. melléklet:
Hőközpont, Óbuda olajtárolók (a); olajvezeték (b); (c) kémény és árnyéka (c). M~1: 7500


32. melléklet:
Villamos erőmű telepszén depóniával (a); kéményekkel (b); felszíni vízkivétellel (c); felhasznált hűtővíz (d); visszatáplálással. Kazincbarcika M ~ 1: 8500


33. melléklet:
Cementmű, erős porszennyezéssel a kép déli szegélyén. Bélapátfalva M~1:17 000


34. melléklet:
Magasabb rendű főútvonal javítása és szélesítése céljából az út mellé települt aszfaltgyártó üzem. Gépjármű és erőgép telep (a), közétörlő és keverő mű (b) és saját lerakott aszfalt és bitumen tartalmú hulladékokkal (c). M~1: 5 000


35. melléklet:
A csepeli szabad kikötő és különböző speciális raktárházak, gabonatárházak (a); hűtőtárolók (b); fémáru depó (c); darabáru raktár (d); tereprendezésre váró terület (e). M ~ 1: 12 000


36. melléklet:
Hajógyár veszteglő hajók (a) üzemcsarnokok (b) festék- és vasoxid elszíneződések a sólyatéren (c) szennyezéstől elszíneződött vízfelületek (d) Budapest, Újpest, M~1: 10 000


37. melléklet:
Téli kikötő, veszteglő hajók (a); üzemek (b); Budapest, Újpest. M~1: 9500


38. melléklet:
Olajkikötő: olajtárolók (a); kikötő öböl (b); Budapest, Csepel, M~1: 10 500


39. melléklet:
Teheráru állomás, Törökbálint, raktárak (a), várakozó teherszerelvények (b); szén depóniák (c); repülőtér, füves kifutópályájú (d), kifedett repülőtéri épületek (e). M~1:5 000


40. melléklet:
Település szegélyén levő kopár mészkőfelszín (a), illegális hulladéklerakással. Hajmáskér M~1: 5 000


41. melléklet:
Rekultivált külszíni mészkőbánya. Mellette céljukat vesztett, betonalapú vasoszlopok (a). A bányagödörben (b) csak helyszíni bejárással észlelhető némi hulladék- potenciálisan veszélyeztetett. Kopár, talaj nélküli mészkőfelszín (c). M~1: 5 000


42. melléklet:
Ülepítő medencék földgátjához használt anyag külszíni bányagödre. ÉNy-i részén lépcsőzetesen lefejtve és rekultiválva (a) erózió nyomaival (b). A jelenleg fejtés alatt álló bányaudvar (c) mentén illegális hulladéklerakás nyomai (d). A föld szállítási útvonala jól kirajzolódik, jellemzőbb a felvételen az aszfaltútnál. M~1: 5 000


43. melléklet:
Kőbánya Sümeg mellett, művelés alatt álló bányaudvar (a) őrlőmű és osztályozó, gépek okozta talaj pusztulással (b). Felhagyott, füvesedő bányaudvar (c), lapos völgyet kitöltő meddő és kommunális hulladék keveréke (d). M~1: 10 000


44. melléklet:
Leművelt felszíni bauxitlencsék. Rekultivált, elegyengetett felszínű bányaudvar (a). Felhagyott külszíni bánya, az újra teret nyerő, még gyér növényzet alól árulkodó fehér és téglavörös kopárok és töbrös paleokarszt morfológiája tűnnek ki (b). A növényzet sávos rajzolata a korábbi parcellák nyomait őrzi (c). Bakony M~1: 10 000


45. melléklet:
Külszíni bánya a Bakony lábánál: a bauxitlencsét fedő meddő letermelése következtében, egyrészt a bányagödör (b), másrészt a meddőhányó (c) környezetétől elütő élénk színe árulkodik a környezeti beavatkozásról. A feltűnő vöröses foltok a bauxitlencsét jelzik. Szembetűnő az elszállítási útvonal vöröses-sárgás színe is (a). M~1:10 000 (nagy kép)


46. melléklet:
Vasúti szállításra váró, ideiglenes depóniákban tárolt bauxit nyersanyag (a.). A környezet és a szállítási útvonal a szétszóródott anyagtól elszíneződtek (b.) Déli Bakony. M~1: 10 000


47. melléklet:
Alumínium kohó iszapülepítője (a.) és derítője (b.). Bakony. A felvétel az ország légi felmérése keretében készült 2000-ben. Eredeti méretarány: 1:30 000. A kinagyított részlet méretaránya M~1: 10 000


48. melléklet:
Szeletekben leművelt, felhagyott tőzegbánya (a), frissen kotort csatorna, mellette a kikotort anyag sorba rendezett halmok (b). A jobb alsó sarokban kitakart erdő katonai felvonulási terület (c). Sárrét. M~1: 5 00049. melléklet:
Mélyművelésű szénbánya felszíni üzemterülete (a). Meddőhányó (b) M~1: 10 000


50. melléklet:
Mélyművelésű ércbánya (Recsk). Bányatelep (a). Meddőhányó (b). M~1: 10 00051. melléklet:
Kőolaj kitermeléshez kapcsolódó szennyező források. Színes infra felvétel kitermelő kutakról (a) M~ 1:15 000, valódi színes légifotó olajgyűjtő telepről (b) olajtartályokkal. M~ 1: 9 000 Egertől délre


52. melléklet:
Vegyi üzem elszíneződött, vegyi anyagoktól terhes, gátakkal elválasztott tárolója (a), a középső kazetta feltöltés alatt, a felszíne rekultivált. M~ 1: 5000


53. melléklet:
Ipari hulladéklerakó. Hulladék feltöltés toló lapáttal egyengetve, ÉNy-on a rézsű árnyékával (a), mély fekvésű körülgátolt ülepítő (b), a feltöltő zagy folyásos rajzolatával (c), sorokba rendezett hordók halmazával (d). A telekhatáron kívül triász karbonátos képződmények a felszínen (e.), kőzetcsapásokkal (f), törésvonalakkal (g). M~1: 10 000


54. melléklet:
Kőedény gyár agyagbányája. Északi szélén szeletekben még művelt telepek (a), a termelés során keletkezett zagyülepítőn keresztül (b) jut a bányatóba. A déli részen erőteljes feltöltés és tereprendezés nyomai (c). Északkeleten a korábbi gyári területből új tulajdonosok által használt, megváltozott funkciójú ingatlanok (d). Budapest, X. kerület. Színes infra felvétel. M~1:3 000


55. melléklet:
Falusi település szélén felhalmozott kommunális hulladék (a) és állattartó telep (b) vékony vöröses agyagréteggel fedett mészkőfelszínen M~1: 5 000


56. melléklet:
Nagyüzemi állattartó telep, istállók(a), hígtrágya derítő(b), a nagy mezőgazdasági parcellán jelentkező talajerózió foltok (c) M~1:5 000


57. melléklet:
Zárt rendszerű baromfinevelő telep (a), és gyümölcsös (b). Az ÉNy-ra eső mocsaras, lápos terület (c) esetleges szennyezettségét csak mintázással lehet megállapítani. M~1: 6 000


58. melléklet:
Nagyüzemi állattartó telep, fedett istállókkal (a), kifutókkal (b), szalmabálákkal (c). Az alom és a trágya a szántóföld szélén halmokban tárolva (d). Víztornyok és elnyúlt árnyékaik (e). Sárrét déli pereme M~1:6 000


59. melléklet:
A nagytáblás területhasználat talajerózió jelenségei: vonalas(a) területi (b) M~1: 30 000


60. melléklet:
Dombsági területen kialakított nagyüzemi mezőgazdasági parcellák, eróziós (a) és akkumulációs területekkel (b). M~1: 16 000


61. melléklet:
Nagytáblás szántóföld erős erózió nyomaival. A kemikáliák esetleges szennyező hatását az összefolyásnál (a) csak mintázással lehet kimutatni, a tábla szegélyén növényi hulladék (b), vékony üledéktakaróval fedett mészkőfelszínen (c), katonai gyakorlótér szélén elszórt hulladékkal (d). Balatonfelvidék. M~1: 7 00062. melléklet:
Intenzív kertészeti tevékenység során probléma a nagy mennyiségű hulladék: szervetlen (a), szerves (b). Az üvegházaknál levő folyékony vagy szilárd tüzelőanyag tárolók potenciális szennyező források (c). Litér M~1: 10 00063. melléklet:
Szikes a Hortobágyon Egyértelműen felismerhetőek a szikes foltok (a), a lapos terület felől hátráló szikpadkák (b), valamint a szikerek (c) világos tónusuk, és jellegzetes rajzolatuk alapján. M~1: 60 000 a kinagyított részlet, M~1:30 000


64. melléklet:
Rizsföldek Karcag határában. Az elárasztott, majd nyárra lecsapolt területeken másodlagos szikesedés jelei figyelhetőek meg (a). A sűrű csatornahálózat (b) az élővízbe juttathatja a kiszórt vegyszerek, és műtrágyák egy részét. M~1: 60 000


65. melléklet:
Lakott terület széle, aszfaltozott út vége fordulóval. Raktárépület hordókkal (a), nagymennyiségű növényi hulladék a Főkert komposzt telepén (b), illegálisan lerakott kommunális hulladék (c), gépjármű javító (d), védő árokkal ellátott és komposztnak előkészített gödör (e). Jól elkülöníthetők az élettelen növények (barnás tónus) az élő növényzettől, melyek élénk piros színűek az infra felvételen. Budapest, X. kerület. Színes infra felvétel. M~1:2 000


66. melléklet:
Friss tarlóégetés nyomai nagytáblás szántóföldön. M~1:10 000.


67. melléklet:
Földgátak az erős erózió miatt eltávozó anyag megállítására. A bemosódott tápanyag miatt az elmocsarasodott tározók erősen eutrofizálódtak. M~1: 5 000.


68. melléklet:
Tarvágásos erdőművelés. Jól láthatók és elkülöníthetők a különböző korú homogén erdőrészek (a, b, c,), valamint a tarvágás legsúlyosabb hatása az erőteljes talaj lehordás (d.). Mecsek. A kinagyított részlet méretaránya: M~1: 5 000


69. melléklet:
Település szélén lévő katonai gyakorlótér részlete (részben kifedve). Nehéz járművek talajpusztító hatása (a), elszórt kommunális hulladékkal (b). Az út nyugati oldalán a régi és az új temető (c). M~1:5 000


70. melléklet:
Felhagyott mészkőbánya, vegyes feltehetően kommunális eredetű hulladékkal és felhagyott katonai gyakorlótér felszabdalt felszínnel. M~1:10 000


71. melléklet:
Katonai gyakorlótér részlete friss égés nyomaival, az ÉNy-DK-i fő széliránynak megfelelő égési terjedéssel M~1:5 000


72. melléklet:
Katonai gyakorlótér mellett elhelyezett állattartó telep épületekkel (a.) kifutóval (b.) szalmakazlakkal (c.) szétszórtan takarmány halmok (d.), telepen kívüli hulladék lerakás (e.), valamint nehéz gépjárművek okozta talajdestrukció (f.) M~1: 6 000