KÁRMENTESÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3

Útmutató a felszin alatti vizeket és a földtani közeget kárositó területhasználatok és szennyezőforrások távérzékelési módszerekkel történő számbavételéhez


Szerzők:
© Síkhegyi Ferenc,
© Tisza András,
© Unger Zoltán

Lektorálta:
Dr. Rádai Ödön
Licskó Béla
Dr. Tamás János

Főszerkesztő:
Dr. Németh Tamás

Szerkesztőbizottság:
Dr. Csáki Ferenc
Dr. Deseő Éva
Dr. Horváth Zsolt
Liebe Pál
Dr. Pintér Alán
Dr. Vermes László

Felelős kiadó:
Környezetvédelemi Minisztérium, 2001


Az ingyenes kiadványok beszerezhetőek a KöM Közönségszolgálati Irodájánál
(1011 Budapest, Fő u. 44-50.)

ISBN 963 0344 08 4
ISSN 1417-9393

Készült a Hungexpo Reklámügynökség gondozásában