KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 4

Kármentesítési technológiák


Lektorálta:
Dr. Anton Attila,
Halmoczky Szabolcs,
Havasné Szilágyi Eszter,
Dr. Szabó Péter


Összeállították:
Puzder Tamás
Dr. Csáki Ferenc
Dr. Gruiz Katalin
Dr. Horváth Zsolt
Márton Tibor
Sajgó Zsolt


Főszerkesztő:
Dr. Németh Tamás

Szerkesztőbizottság:
Dr. Csáki Ferenc
Dr. Deseő Éva
Dr. Horváth Zsolt
Liebe Pál
Dr. Pintér Alán
Dr. Vermes László

Felelős kiadó:
Környezetvédelemi Minisztérium, 2001

ISBN: 963 03 4604 4

Készült a Hungexpo Reklámügynökség gondozásában