KÁRMENTESÍTÉSI FÜZETEK 6.

Előzetes kockázatbecslési eljárások módszertani elvei és sajátosságai a nemzetközi gyakorlat tükrében


Szerző:
© Szvetnik Natália

Lektorálta:
Dr. Anton Attila
Dr. Horváth Amanda

Főszerkesztő:
Dr. Németh Tamás

Szerkesztőbizottság:
Dr. Csáki Ferenc
Dr. Deseő Éva
Dr. Horváth Zsolt
Liebe Pál
Dr. Pintér Alán
Dr. Vermes László

Az ingyenes kiadványok beszerezhetőek a KöM Közönségszolgálati Irodájánál (1011 Budapest, Fő u. 44-50.)
Felelős kiadó:
Környezetvédelmi Minisztérium, 2001
ISBN: 963 03 7675 X
ISSN: 1417-9385
Készült a Hungexpo Reklámügynökség gondozásában