KÁRMENTESÍTÉSI FÜZETEK 5.

Felszín alatti vizek és területhasználatok


Szerző:
Lettnerné Berta Gabriella

Lektor:
dr. Gruiz Katalin
dr. Vermes László

Főszerkesztő:
Dr. Németh Tamás

Szerkesztő Bizottság:
Dócsné Balogh Zsuzsanna
dr. Gruiz Katalin
Kapolcsi Imre
Liebe Pál
Ötvös Károly
Sajgó Zsolt
dr. Vermes László

Szakmai konzulens:
Mádlné dr. Szőnyi Judit
Csóka Judit

Felelős kiadó:
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
1998


Nyomda:
FHM

Az ingyenes kiadványok beszerezhetőek a KTM Közönségszolgálati Irodájánál
(1011 Budapest, Fő u. 44-50.)

ISBN: 963 03 7675 X
ISSN: 1417-9385

Készült a Hungexpo Reklámügynökség gondozásában