A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeket bemutató térképek használatához


Szerző:
Albert Kornél

Konzulens:
Horváth Vera

Lektorálta:
Chikán Andrásné

Főszerkesztő:
Dr. Németh Tamás

Szerkesztőbizottság:
Dr. Csáki Ferenc
Chikán Andrásné
Dr. Dura Gyula
Dr. Horváth Zsolt
Liebe Pál
Dr. Pálmai Ottó

Felelős kiadó:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2005

Az ingyenes kiadványok beszerezhetőek
a KvVM Közönségszolgálati Irodájánál
(1011 Budapest, Fő u. 44-50.)

ISBN: 963 03 7675 X
ISSN: 1417-9385

Készült a Spácium Kiadó és Nyomda gondozásában Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság közreműködésével