2236/1997. (VII. 29.) Korm. határozat

2236/1997. (VII. 29.) Korm. határozat 1
a Nitrokémia Rt. reorganizációjáról

A Kormány az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Nitrokémia Rt. reorganizációjáról a következő határozatot hozta:

1. A Kormány jóváhagyja, hogy a privatizáció előkészítése érdekében – a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt 11. számú mellékletében meghatározott reorganizációs előirányzat terhére – az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 2000 millió Ft összegű készpénzzel 5960 millió Ft összegre felemelje a Nitrokémiai Rt. jegyzett tőkéjét.
Felelős: privatizációért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

2. A Nitrokémia Rt. területén lévő környezeti károk felszámolását állami felelősségvállalásával, a Nitrokémiai Rt. vagyonának privatizációjából befolyó bevételeket is felhasználva, az állam tulajdonosi irányításával kell elvégezni.
Felelős: privatizációért felelős tárca nélküli miniszter, környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

3. A reorganizáció eredményeiről és a Nitrokémia Rt. átszervezésének helyzetéről, továbbá a privatizációs lehetőségekről és a vagyonkezelési stratégiáról a Kormányt tájékoztatni kell.
Felelős: privatizációért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 1998. május 30.

4. Meg kell vizsgálni a szabadtéri sporttelep és az uszoda további működtetésének, fenntartásának lehetőségét.
Felelős: privatizációért felelős tárca nélküli miniszter, belügyminiszter, pénzügyminiszter
Határidő: 1997. szeptember 30.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

1 Megjelent: Határozatok Tára 1997. évi 36. szám. *