A környezetvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó kármentesítések végrehajtásáról


A környezetvédelmi és vízügyi miniszter közleménye
a környezetvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó kármentesítések végrehajtásáról


  1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 20. §-ának (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására, a Kr. 21. §.-ának (3) bekezdése értelmében az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében a környezetvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó kármentesítések irányításával
    1. a budafoki-barlanglakások területén elhelyezett gáztisztító massza kármentesítési műszaki beavatkozás, valamint az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtásáról szóló 1024/2004. (III. 31.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása esetében a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények költségvetési szervet, továbbá
    2. működési területén - az a) pontban meghatározottak kivételével - az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságot,
    - mint a kármentesítések kötelezettjét - bízom meg.

  2. Jelen közlemény közzétételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Értesítő 2000. évi 6. számában közzétett, a környezetvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó kármentesítések végrehajtásáról szóló közleményt visszavonom.
Dr. Persányi Miklós s.k.
környezetvédelmi és vízügyi miniszter