Jogszabályok
Pieces of legislation

Törvények
Laws
 
 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Kormányrendeletek
Governmental decrees
 
 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
  [ Governmental Decree 219/2004. (VII. 21.) on the protection of groundwaters ] DRAFT
 
 110/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérol szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 
 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 
 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

Minisztériumi rendeletek
Ministerial decrees
 
 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 
 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról
  [ Ministerial Decree 14/2005 (VI. 28.) KvVM on the rules concerning the screening surveys of remedial site investigations ] DRAFT
 
 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről
  [ Joint Decree 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM on the necessary limit values for the protection of the quality of groundwater and the geological medium ]
 
 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és a vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól
[ Ministerial Decree 3/2004. (II. 24.) KvVM on the use and supervision of the Environmental Protection Fund (KöViCe) ]
 
 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
  [ Ministerial Decree 27/2004. (XII. 25.) KvVM on the classification of settlements located in sensitive areas in terms of groundwater status ] DRAFT
 
 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
  [ Ministerial Decree 30/2004. (XII. 30.) KvVM on rules of the investigation of groundwaters ] DRAFT
 
 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyezo anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrol és alkalmazásuk egyes szabályairól
 
 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

Utasítások, tájékoztatók, közlemények
Orders, guidances, notices
 
 4/2005. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetésének szabályairól
 
 2006. évi K.Ért. 1. szám KvVM közlemény a környezetvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó kármentesítések végrehajtásáról
 
 6/2004. (K. Ért. 4.) KvVM utasítás a közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságáról...
 
 11/2004. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat működtetésének szabályairól
 
 Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról (EU közlönytár 2001/C 37/03)

Kormányhatározatok
Governmental decisions
 
 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozata az állami felelősségi körbe tartozó, hátrahagyott környezetkárosodások kármentesítéséről
 
 2236/1997. (VII. 29.) Korm. határozata a Nitrokémia Rt. reorganizációjáról
 
 2401/1997. (XII.8.) Korm. határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzat hulladéklerakó telepének környezetvédelmi kármentesítéséről
 
 1103/2006. (X. 30.) Kormányhatározat az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról
 
 1024/2004. (III. 31.) Kormányhatározat az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtásáról
 
 2116/2006. (VI. 29.) Kormányhatározat az Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése projekt projektjavaslatnak és Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Unió Bizottságához történo benyújtásáról
 
 132/2003. (XII. 11.) Országgyulés határozata a 2003-2008. közötti idoszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról