OKKP NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Nemzetközi kapcsolatok, konferenciákon való részvétel:

Az OKKP feladatainak hatékony megoldását segítik a nemzetközi kapcsolatok, amelyek lehetőséget teremtenek a külföldi – esetenként több mint két évtizedes – tapasztalatok átvételére, illetve a magyar eredmények bemutatására. Sikeres nemzetközi együttműködés az alábbi országokkal jött létre:

I. Együttműködési megállapodások:

Magyar-Szlovák Kármentesítési Konzultációs Fórum http://www.huskenv.org

Dánia 1992-től (volt szovjet katonai objektumok közül a tököli területen végzett munkák támogatása),

Szászország 1994-től,

Hollandia 1995-től (ezen belül említendő az 1997-ben kezdődő MATRA program keretében nyújtott támogatás az IWACO holland konzultáns cég szervezésében),

Bajorország 1996-tól,

Türingia 1997-től,

Észak-Rajna-Vesztfália 1997-től,

Franciaország 1997-től (NANCIE Intézettel való együttműködés, "A szennyezett ipari területek szanálása" című workshop indításával),

USA (1997. szeptemberében a KTM és az USA Kereskedelmi és Fejlesztési Hivatala (TDA) együttműködési megállapodást kötött. Ennek értelmében a TDA 500 ezer dollár értékben Magyarországon három projekt megvalósíthatósági tanulmányát finanszírozta,

1999ben befejeződött az Egyesült Államok Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynöksége (TDA) által biztosított támogatás keretében folytatott, a CH2M HILL International Services által készített, a "Budafoki barlanglakások környezeti kármentesítésének megvalósíthatósági tanulmánya" című dokumentáció kidolgozása. A jelentésre támaszkodóan került kiírásra 1999. év végén a "Budafoki-barlanglakások" elnevezésű egyedi kármentesítési projekt. A támogatás keretében elkészült továbbá a Csepel Ipari Park környezeti kármentesítésének megvalósíthatósági tanulmánya és a "Galvániszap hulladékok ártalmatlanítása" című tanulmány.

1998. július 6-8.: háromoldalú (Bajorország, Quebec tartomány, Magyarország) szakértői találkozó.

A bajor-magyar együttműködés keretében a Bayerysches Institut für Abfallforschung (BifA) a bajor kormány pénzügyi támogatásával kármentesítés témakörben együttműködési kezdeményezést indított el 1999-ben. Az erre vonatkozóan 2000. februárjában, majd 2001. második félévében tartott megbeszéléseken elhangzottak szerint a KöM és a bajor fél egyetértésre jutott abban, hogy az együttműködés keretében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség hatósági munkáját támogatva a Bajor fél – a kanadai Quebec tartomány bevonásával - Berhida-Peremarton (korábbi) gyártelep területén lévő szennyezettség mértékét feltárja, továbbá megvalósíthatósági tanulmányt készít a hatósági intézkedések megalapozására.

II. Konferencián való részvétel és együttműködés:

Németország, Türingia, Erfurt: 1999. szeptember 8-9.

Részvétel a Türingiai Környezetvédelmi Minisztérium által Erfurtban rendezett szemináriumon, ahol a türingiai szakértők a kármentesítés területén elért eredményeikről számoltak be. A kapcsolatfelvétel eredményeként 1999. november 15-én Budapesten került megrendezésre a magyar-türingiai kármentesítési szeminárium a "Szennyezett területek nyilvántartásba vétele, felmérése és kármentesítése" témakörben.

Bulgária, Szófia: 1999. október 5-9.

Részvétel a NATO ARW "Modelling of the Environmental Chemical Exposure and Risk" című tanácskozáson, ahol az EU tagországok korábbi tapasztalatai kerültek ismertetésre és megvitatásra.

Csehország, Ostrava: 2000. június 13-16. szeminárium

Amerikai Környezetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Oktatási Intézete (USETI) szervezésében "Barnamezős beruházások" témájú szeminárium.

A szeminárium célja: szennyezett területek újrahasznosítási lehetőségeinek megvitatása egy korábban kiválasztott mintaterület, Putnok térség felhagyott bányaterületeire vonatkozó tervekkel kapcsolatosan. Az amerikai szakértők vezetésével akcióterv készült. A szeminárium folytatására 2000. november 10-én Miskolcon került sor.

Belgium, Brüsszel: 2001. szeptember 11-12. Az EU környezetvédelmi Főigazgatósága által rendezett konzultáció a környezetvédelmi felelősségről szóló "Fehér Könyv" közösségi irányelv tervezetéhez készült, ún. munkadokumentumról. A készülő jogszabály elsődleges célja a reparáció, azaz környezeti károkozás esetén az eredeti, illetve ahhoz hasonló környezeti állapot visszaállítása.

III. Konferencián való részvétellel:

USA (Arizóna), Scottsdale: 1998. január 30. -feruár 7.

Felszín alatti szennyezés-lokalizáló technológiák – szeminárium.

A szemináriumon a leggyakrabban alkalmazott felszín alatti szennyezés-lokalizációs technológiákat és ezek gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait ismertették. A szeminárium része volt az USA Hadsereg Mérnöki Testülete (USACE) laboratóriuminak meglátogatása, tapasztalatcsere és szakértői megbeszélés.

Kanada, Montreál: 1999. március 22-30.

Részvétel az AMERICANA Pán Amerikai Környezetvédelmi Technológiai és Kereskedelmi Kiállításon és Konferencián, valamint megkezdődött a magyar-bajor–kanadai kármentesítési projekt előkészítése. A konferencián kanadai előadók a szennyezett talajok és felszín alatti vizek tisztításának technológiáit ismertették, különös tekintettel a klórozott szénhidrogén szennyezések felszámolására.

Franciaország, Párizs: 1999. április 12-16.

Részvétel az ENSZ EGB szervezésében rendezett "Interchimie 99" Környezetvédelmi Kiállításon és Konferencián, ahol a szennyezett talajok tisztításának legújabb módszereit mutatták be esettanulmányokon. A konferencián poszter bemutatásával bemutatásra került az OKKP is.

Dánia, Koppenhága: 1999. június 14-15.

Részvétel a "Szennyezett talajok Ad Hoc Munkacsoportjának 4. Nemzetközi találkozója" című tanácskozáson, ahol megvitatásra kerültek az EU tagországok korábbi tapasztalatai.

Finnország, Helsinki: 2000. május 17-19. CLARINET WORKSHOP

A workshop célja: a szennyezett területek kezelésének a tagországok gyakorlatának összehangolása, a fő feladatok meghatározása, a munkacsoportok munkájának végeredményeként jelentés készül az EU felé. Továbbá a jövőben induló különböző EU támogatási programokban az eredményes részvételhez is nagyban hozzájárulhatnak a szerzett információk

Németország, Észak-Rajna-Vesztfália: 2000. május 28. - június 1. tanulmányút

A tanulmányút célja a talajvíz és talajvédelem, a kármentesítés jogi és szakmai szabályozásának áttekintése, valamint a szennyezett területek kezelésével kapcsolatos információk, tapasztalatok szerzése volt.

Németország, Lipcse: 2000. szeptember 18-22. konferencia

CONSOIL 2000 7. Nemzetközi Szennyezett Talaj Konferencia

A konferencia célja a kármentesítéssel kapcsolatos politikák, szabályozási kérdések, természettudományos és szakmai ismeretek áttekintése volt. A konferenciához kiállítás is kapcsolódott a gyakorlati megvalósítást szolgáló módszerek, eszközök bemutatására. Egy hulladéklerakó rekultivációs munkálatainak megtekintése szintén gyakorlati ismeretek szerzését tette lehetővé.

Bulgária, Szófia: 2001. szeptember 29. - október 4.

A rendezvény áttekintést adott a talajvédelem és a kármentesítés területén a Közép- és Kelet-Európai országokban az utóbbi években végzett kutatásokról és a témakörben felhalmozódott ismeretekről. Az előadások közt szerepelt a "Kármentesítési polititka Magyarországon" című előadás, mely a hazai jogszabályok, valamint az OKKP felépítése és eddigi legfontosabb eredményeit mutatta be.

Belgium, Antwerpen: 2001. október 17-19.

A szakmai programon szó volt a flamand kármentesítési politika elveiről, a barnamezős beruházások fontosságáról, előtérbe helyezéséről és a gyakorlati megvalósítás nehézségeiről. Kiemelten esett szó a területhasználó, a lakosság, a kármentesítésre kötelezett és a hatóságok közötti párbeszéd fontosságáról, valamint a kármentesítések pénzügyi hátterének tisztázásáról.

Magyar részről bemutatásra került a kármentesítési eljárás szabályozását tartalmazó 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet, valamint az Országos Környezeti Kármentesítési Program.