Common Forum meeting – Ausztria, Bécs 2005. május 12-13.

A Common Forum 1994-ben kezdte meg működését Bonnban, mint egy informális szakértői csoport, melyben az EU tagállamok nemzeti kormányzati szervezeteinek illetve ügynökségeinek küldöttei foglalnak helyet. A fórum hivatalosabb formát nyert 1996-ban, amikor az EU által támogatott CARACAS programot elindították, mint közös projektet a szennyezett területek kockázat elemzésének a témakörében. A fórum tovább folytatta tevékenységét a szintén EU által támogatott CLARINET programban, mely 2001-ben zárult.
A fórum általános célkitűzése, hogy stratégiákat fejlesszen ki a szennyezett területekkel való gazdálkodásra, és azok kezelésére, úgyhogy közben tekintettel van a felszín alatti erőforrások fenntartható védelmére.

A fórum ülésén ismertetésre került a kockázati alapú kármentesítési határérték meghatározásának európai gyakorlata, majd ezt követően csoportos megbeszélések formájában az alábbi kérdések kerültek megvitatásra:

-a döntés hozatal tudományos alapjai,
-a döntés hozatal jogi alapjai,
-a döntés hozatal általános vagy hely specifikus kritériumok alapján történjen?
-a felelősség milyen formában oszlik meg a kompetens hatóságok között?

Az ülés foglalkozott az aktuális, releváns EU politikákkal, mint például a készülő Talaj Keretirányelvvel, a talajvédelmi stratégiával, a nem kitermelt szennyezett talaj kérdésével (lehet-e hulladéknak nevezni). A készülő Talaj Keretirányelvről Bernhard Berger, EC-DGENV tartott előadást, melyben többek között ismertette, hogy milyen feladatokat kell megoldani nemzeti szinten a szennyezett területekkel kapcsolatban.

Az ülés zárásaként Európai Uniós kutatási projektek bemutatására került sor (BRIDGE, EUGRIS, EURODEMO, AQUATERRA, EUPOL, SNOWMAN, CABERNET).

Elérhető dokumentumok: