NICOLE workshop – Franciaország, Caracassonne 2006. május 10-12.

Data-acquisition for a good conceptual site model - Adatszerzés a jó kockázati koncepció modell felállításához

A workshop szervezője a 2006-ban 10 éves NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe, www.nicole.org) volt. A NICOLE hálózat a legfőbb fóruma azon európai vállalatok és vállalkozások számára, melyek a szennyezett területek kezelésének a legújabb módszereit fejlesztik. A NICOLE hálózat tagjai közül említést érdemel a BP International, a TOTAL, a SHELL, a BRGM (Fr), az Environment Agency (UK) és a TNO (Nl).

A NICOLE hálózat az alábbi közvetlen előnyöket nyújtja a tagok számára:

  • ingyenes részvétel a NICOLE rendezvényeken,
  • meghívások a szennyezett területek kármentesítéséhez kapcsolódó pályázatokon való részvételre,
  • írásbeli tájékoztatás a NICOLE eseményekről.

A közvetett előnyök közül kiemelendő a kapcsolatépítés lehetősége és a kármentesítés témakörét érintő aktuális fejlesztések, előírások, új technikai megoldások figyelemmel kísérése.
A VITUKI Kht. a KvVM VTF szóbeli jóváhagyásával 2006. márciusában belépett a NICOLE hálózatba. A VITUKI Kht.-t a KKK részéről 1 fő képviseli a hálózatban.

A májusban rendezett workshop bevezető előadásában definiálták a kockázati koncepció modellt, mely egyszerűsített bemutatása annak, amilyennek a valódi rendszer működését hisszük anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk a releváns részletes adatokat. A modell magában foglalja a kulcs folyamatok előzetes számítását. Az előadó ennél egyszerűbb, s látványosabb definíciót is megfogalmazott, miszerint a koncepció modell az eredmény elképzelése.

A koncepció modell különböző típusú adatokból épül fel, geológiai, hidrogeológiai és mikrobiológiai adatokra, továbbá a szennyezettséget jellemző adatokra támaszkodik. A koncepció modellt meghatározza a jelenlegi, illetve jövőbeli területhasználat, az érvényes jogi szabályozás, és a kommunikáció az érdekelt felek között. A koncepció modell kialakítása egy iteratív (ismétlődő) folyamat. A modell kifejlesztésének első lépese a célok meghatározása, majd az adatok megszerzése, adatbázisba integrálása, a modell felépítése, a modell valóságosságának ellenőrzése, az adatok bizonytalanságának értékelése, s végül a modell felülértékelése további adatok segítségével.

A workshop további előadásai a gyors, hatékony és olcsó adatszerző eljárások bemutatására irányultak. Az eljárások közül kiemelkedtek a „direct push” módszerrel, fúrólyukban és felszínen elvégezhető geofizikai eljárások. Az előadók beszámoltak az elektromágneses, a geoelektromos, és „direct push” alkalmazások előnyeiről. Felhívták a figyelmet az elektromos és hidraulikai vezetőképesség közötti szoros összefüggésről, melynek értelmében minél nagyobb egy üledék porozitása, annál nagyobb a fajlagos vezetőképessége.

Egy esettanulmányban bemutatták a BRGM által tesztelt komplex ellenállás mérés alkalmazhatóságát klórozott szénhidrogén szennyezettség lehatárolására mind térképi vetületben, mind vertikális keresztszelvények mentén.

Több előadás foglalkozott a valós állapot jellemzéséhez szükséges kémiai paraméterek helyes kiválasztásával, mivel a szennyezőanyag csóva állapotának és térbeli elhelyezkedésének jellemzéséhez nélkülözhetetlen az elektron akceptorok mérése. Annál is inkább, mivel sok esetben a mikrobiológiai folyamatok felerősítése, azaz elektron akceptorok bejuttatása, vagy klórozott szénhidrogén szennyezettség esetén elektron donorok bejuttatása lehet maga a kármentesítési eljárás.

Fontos jellemzője a mikrobiológiai lebontásnak a 13-as tömegszámú szén izotóp feldúsulása a szennyező anyagban, mivel a mikroorganizmusok kerülik a nehezebb szénatommal rendelkező szennyező anyagok lebontását.

Az előadók több olyan gyors mérési eljárást, mintavételi módszert is bemutattak, melyekkel pótolható, vagy kiegészíthető a laboratóriumi mérés sorozat.

Az előadók sokkal inkább a különféle adatszerző eljárások egymás mellett való hatékony alkalmazására, semmint egyetlen eljárás mélyreható alkalmazására tették a hangsúlyt.

A workshopon terepi bejárás során bemutatták a közeli Salsigne település melletti egykori aranybánya rekultivációs munkálatait, melynek keretében kármentesítési feladatokat is végeznek. A munkálatokat a DIFPOLMINE projekt fogta egybe, melyet az EU LIFE programja finanszíroz. A projekt három fő célkitűzése:

  • bányabezárás,
  • koncentrált szennyezőforrások felszámolása,
  • a visszamaradt diffúz szennyezettség kockázatának kezelése.

A projektben az ADEME (Franciaország), IRH Environment (Franciaország), Limburgi Egyetem (Belgium) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vesz részt. A BME részéről hárman vettek részt a workshopon.

A workshop során lehetőség nyílt szóbeli megbeszélésre az OVAM (Flamand Hulladék Ügynökség) egyik munkatárásával (Mr. Tim Gregoir), akivel egy korábbi eseményen (Dechema, Frankfurt 2005. május) már sikerült összeismerkedni.

Mr. Gregoir elmondása szerint az OVAM, mint központi szerv gyűjti a szennyezett területek adatait és állapítja meg a kockázat alapú kármentesítési célállapot határértékeket adott területekre vonatkozóan (Flandria területe 13 500 km2). A döntéséről (határértékek, terület használati korlátozások) értesíti a probléma gazdát és a helyi fejlesztésekért felelős önkormányzatot. Az OVAM-nak közvetlen kapcsolata nincs az ingatlan-nyilvántartó rendszerrel, mely amúgy sem digitalizált teljes mértékben. A potenciális szennyezőforrások felmérését nem az OVAM végzi, az a helyi önkormányzatok feladata.

A KKK munkatársa szóbeli tájékoztatást adott a KvVM VTF illetékese részére a workshop tapasztalatairól, továbbá átadta a workshopon kiosztott előadás anyagok másolatát.

Elérhető dokumentumok: