INTEGRATION4WATER workshop – Lengyelország, Varsó 2006. június 2-4.

Az „integráció a vízért” elnevezésű (I4W) projekt az Európai Unió FP 7. kutatási keretprogramjának kialakításához kapcsolódóan, a tervezési folyamat apparátuson kívüli kiszervezése és az új, illetve leendő tagállamok részvételének támogatása érdekében indult. Magyar részről a VITUKI Kht. mellett a VITUKI Consult Rt., a BME, a MÁFI, a Pannon Egyetem és az MTA ÖBKI jelent meg a rendezvényen. A résztvevők utazási és szállás költségét az I4W projekt állta.

Az összejövetel plenáris ülésén elhangzott tájékoztatás szerint az EU Kutatás-fejlesztési 7. keretprogramjában várhatóan 2,5 milliárd eurós keretet hagynak jóvá a környezeti kutatások támogatására, mely jelentős növekedést jelent a 6. keretprogram költségkeretéhez képest.
A műhelyértekezlet gyakorlati célja az volt, hogy az új és csatlakozó államokból érkező szakértők összeállítsanak egy pályázati kiírás tervezetet a leendő FP 7-es kiírások mintájára.

A konkrét kiírás tervezet összeállítása csoportok formájában történt, ahol minden résztvevő egy három perces előadás formájában bemutatta a magát. A VITUKI Kht. KKK képviselője a „3. Környezeti technológiák csoport, 3.2 Integrált és költség hatékony, öko-hidrológiai alapú rendszer technológiák a víz és talaj felmérésére, javítására és visszaigénylésére alcsoport”-jának munkájában vett részt.
A bemutatkozást követően minden résztvevő ismertette országának környezeti problémáit, azok lehetséges megoldásának módjait. Magyarország környezeti problémáinak felsorolását Gruiz Katalinnal (BME) közösen végezte el a KKK képviselője. A soron következő lépés a megoldási módok rangsorolása volt, melynek eredményeképpen kiválasztásra került az a három legfontosabb javaslat, melyekre el kellett készíteni a pályázati kiírásokat. A három javaslat közül egy horizontális tevékenységnek minősült, így csak két javaslatra kellett kidolgozni a kiírásokat. A KKK képviselője a 3.2/A a víz és talaj degradációjának felmérésére irányuló módszereken és modeleken alapuló kockázat elemzés fejezet leírásában vett részt.

A műhelyértekezlet zárásaként a fő szekciók vezetői bemutatták az összeállított dokumentumokat, melyet a későbbiekben megküldenek a Bizottság részére.

Elérhető dokumentumok: