A környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás időszerű kérdései c. konferencia előadásai - 2001. december 13-14. Visegrád

Megnyitó | Elméleti alapozás | Problémák, hatékonyság | Tanulságok | Zárszó

 Megnyitó

 Megnyitó
(Dr. Kemény Attila, közigazgatási államtitkár)


 A környezeti jog elméleti alapozása

 A közigazgatási anyagi- és eljárásjog kodifikációja és ennek hatása a közigazgatási bíráskodásra
(Dr. Kilényi Géza, intézetvezető egyetemi tanár, PPKE)

 A magánjog környezetvédelmi vonatkozásai, kapcsolata az alkotmányos jogok érvényesítésével
(Dr. Lenkovics Barnabás, egyetemi tanár, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa)

 A környezethez való jog, mint az állam környezetvédelmi funkciójának értelmezése. Az Európai Közösség jogalkotásának hatásaiból eredő feladatok
(Dr. Bándi Gyula, intézetvezető egyetemi tanár, PPKE)


 A környezeti jogalkotás problémái, a jogszabályok hatékonysága

  A környezetvédelmi jogalkotás jelenlegi helyzete, perspektívái
(Dr. Csepregi István helyettes államtitkár, Környezetvédelmi Minisztérium)

 A gazdaságra vonatkozó jogalkotás és annak környezetvédelmi szempontjai
(Dr. Kerekes Sándor, tszv. egyetemi tanár, BKÁE Környezetgazdaságtani Tanszék)

 Az önkormányzat környezetvédelmi jogalkotás kérdései
(Dr. Metzinger Éva, a Bács-Kiskun megyei Közigazgatási Hivatal vezetője)

 A jogalkotást érintő ügyészségi tapasztalatok
(Dr. Bonomi Nóra Katalin, főosztályvezető-helyettes ügyész, Legfőbb Ügyészség)


 A környezetvédelmi joggyakorlat tanulságai

 A környezetvédelmi jogalkalmazás gyakorlati kérdései
(Bodányiné dr. Mészáros Ágnes, a Felső-tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatója)

 A környezetvédelmi igények büntetőjogi és polgári jogi érvényesítésének egyes kérdései bírói szemmel
(Dr. Sopovné dr. Bachmann Katalin, címzetes megyei bírósági bíró, a Tatai Városi Bíróság elnöke)

 A környezetvédelmi jog néhány belső ellentmondása - szükség van-e újrakodifikációra?
(Dr. Fülöp Sándor, ügyvéd, az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja)

 A környezetvédelem intézményesülése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
(Dr. Tóth István jegyző, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal)
- és -
Petrovickijné Angerer Ildikó környezetvédelmi főmunkatárs, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi jogalkalmazás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál


 Zárszó

 Zárszó
(Dr. Varga Zs. András, a legfőbb ügyész helyettese)