Kármentesítések németországi tapasztalai - Workshop - ÖKOTECH 2004

A budapesti ÖKOTECH Környezetvédelmi Vásár keretében az ICSS - International Centre for Soil and contaminated Sites / Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal 2004. október 27-én workshopot rendez „Kármentesítések németországi tapasztalai“ témakörben.

A rendezvény a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériuma és a Német Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Reaktorbiztonsági Minisztérium közös támogatásával valósul meg.

Megszólításra kerülnek elsősorban a magyarországi engedélyezési- és felügyeleti hatóságok, de az érdekelt cégek, szakmai szövetségek és vásár látogatók számára is lehetőség nyílik a részvételre.

A workshop a már jól működő magyar-német együttműködést szeretné szakmai szinten is megerősíteni.

A magyarországi és németországi jogi keretfeltételek felvázolása után a németországi kármentesítés metodológiája az egyes tartományok tapasztalatai, valamint cégek gyakorlatai példái és esettanulmányok alapján kerülnek bemutatásra.


ALTLASTENMANAGEMENT

Im Rahmen der Umweltmesse ÖkoTech in Budapest führt das ICSS - International Centre for Soil and contaminated Sites / Umweltbundesamt am 27. Oktober 2004 einen Workshop zum Thema Altlastenmanagement durch.

Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Ungarischen Ministerium für Umwelt und Wasser und vom Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert.

Angesprochen sind vor allem Vertreter ungarischer Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden, aber auch weitere Interessierte aus Unternehmen und Verbänden sowie Messebesucher.

Der Workshop soll die bereits bestehende gute Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Deutschland auf der Expertenebene unterstützen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Ungarn und Deutschland werden erläutert und die Methodik in Deutschland wird anhand von Beispielen und Erfahrungen aus einzelnen Bundesländern sowie durch Praxisbeispiele von Unternehmen veranschaulicht.

Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenlos.

Für begleitende Gespräche steht ein Messestand während der ÖkoTech vom 26.-29.10.2004 zur Verfügung.PROGRAM


 Köszöntés - dr. Balásházy László
 Grußwort aus Ungarn

 Köszöntés - AdlerTibor
 Grußwort aus Deutschland


I. rész - Keretfeltételek
Teil 1 - Rahmenbedingungen

 Horváth Veronika: A kármentesítések jelenlegi helyzete és jogi keretei Magyarországon
 Dr. Horváth: Zum Stand der Altlastenbearbeitung und den rechtlichen Rahmenbedingungen in Ungarn

 Frauenstein Jörg: A németországi kármentesítés áttekintése
 Frauenstein: Überblick über die Altlastenbearbeitung in Deutschland

 Dr. Ellenrieder-Woratschek: Kármentesítés Bajororszában – Eljárások, finanszírozás és lebonyolítás
 Dr. Ellenrieder-Woratschek: Altlastenmanagement in Bayern – Verfahren, Finanzierung und Abwicklung


II. rész – Kármentesítési metodika
Teil 2 – Methodik der Altlastenbearbeitung

 Lepke Thomas: Szennyezett területek felmérése,vizsgálata és tényfeltárás
 Lepke: Die Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlasten

 Dr. Kohler Wolfgang: Innovaív felszámolási eljárások és hatósági ellenőrzés
 Dr. Kohler: Innovative Sanierungsverfahren und ihre behördliche Implementierung

 Börke Peter: Utógondozás – Monitoring, ellenőrzés, hatósági ellenőrzés
 Börke: Die Nachsorge – Monitoring, Behördliche Überwachung und Eigenkontrolle


III. rész - Kármentesítési tapasztalatok és eset tanulmányok
Teil 3 - Erfahrungen in der Altlastenbearbeitung und Sanierungsbeispiele

 Dr. Hradetzky Helmut: Építőanyag hulladék helyett – Immobilizációs eljárás szennyezett talajokra
 Dr. Hradetzky: Case Study: Baustoff statt Abfall – Immobilisierung von schadstoffbelasteten Böden

 Dr. Gruß Ditmar: Komplex kármentesítési projektvezetés a Chemnitz-i savgyanta felszámolás példáján
 Dr. Gruß: Case Study: Projektsteuerung komplexer Altlastenprojekte am Beispiel der Säureharzsanierung in Chemnitz

 Schmidt-Modrow Thomas: Talajcsere és víztisztítás a fúrólyukban
 Schmidt-Modrow: Case Study: Bodenaustausch mittels Austauschbohrungen und Wassereinigung im Bohrloch Nemzetközi Talaj és Kármentesítési Központ (ICSS): Tevékenységeink Kelet-Európában
 Nemzetközi Talaj és Kármentesítési Központ
 International Centre for Soil and Contaminated Sites

 (BBodSchG) Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
 (BBodSchG) Federal Soil Protection Act

 (BBodSchV) Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
 (BBodSchV) Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance

 Bewertungsgrundlagen für Schadstoffe in Altlasten Informationsblatt für den Vollzug
 A Guide to Environmental Institutions in Germany
 German Federal Government Soil Protection Report
 Promulgation of Methods and Standards for Derivation of Test Thresholds and Measures Thresholds pursuant to the Federal Ordinance on Soil Protection and Contaminated Sites

 Program
 Programm