Kármentesítési Konferencia - 2003. május 21.


Tartalomjegyzék:


 Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) rövid- és középtávú szakasza (1996-2002)
 The National Environmental Remediation Programme (SERP) in the short and medium term

 GKM- Szilárd-ásványbányászati Alprogram, a Mecseki uránbányászat bányabezárási és rekultivációs munkálatai
 Closures and Recultivation of Uranium Mines in Mecsek region

 GKM-MÁV-Alprogram
 Railways Sub-Programme

 PM-ÁPV Rt. Volt szovjet laktanyák-, ill. Társasági alprogramok,[Az Állam felelősség vállalási lehetősége a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet alapján a vonatkozó jogforrások adta keretek között (költségvetési törvény, közbeszerzési törvény, csődtörvény ...
 Ministry of Finance - Hungarian Privatisation and State Holding Company (ÁPV Rt.) The Former Soviet Military Bases and the Corporations Sub-Programmes

 A KvVM beruházásában indított kármentesítési projektek
 Remediation Investment Projects Launched by the Ministry of Environment and Water

 Környezetvédelmi jogi problémák a jogalkalmazó szemszögéből
 Aspects of the Environmental Legislation from the Viewpoint of its Practical Application

 Környezeti károk helyreállításának szabályozása az Európai Unióban
 

 Talaj kármentesítése Flandriában. Politika és stratégia
 Soil remediation in Flanders, Policy and strategy

 Francia megközelítés a szennyezett területek kezelésére és a felhagyott ipari szennyezett telephelyek (Salsigne) kármentesítésére. A “DIFPOLMINE” LIFE - Környezetvédelem mintaprojekt.
 The French approach to contaminated-land management, the remediation of an abandoned industrial polluted site (Salsigne) and the DIFPOLMINE Life-environment demonstration project

 Múltbeli környezeti károk a Cseh Köztársaságban
 Environmental damages from the past in the Czech Republic (ABSTRACT)

 Bányászat szerepe a környezeti hatások elhárításában
 Role of Geology in Environmental Impact Remediation

 Elhagyott ipari területek. Állapot, program, kilátások
 POST-INDUSTRIAL AREAS, STATE, PROGRAM, PROSPECTS

 Állami pénzalapok részesedése a szennyezett területek és a felhagyott ipari területek (barnamezők) kármentesítésében Észak Rajna-Westfáliában
 Public funds granted towards the remediation of contaminated sites and redevelopment of abandoned industrial land (brownfields) in North Rhine-Westphalia

 Szennyezőforrások, szennyezett területek Országos Számbavétele, eredmények, fejlesztési célok
 Inventory of sources of pollution and polluted sites: results and development goals

 Kiemelt kármentesítési területek lekérdező rendszere a KÁRINFO-ban (a KvVM megbízásából végzett fejlesztés)
 Information Retrieval System of Remediable Sites of Top Priority under KÁRINFO

 A magyarországi kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés módszertana (a KvVM megbízásából végzett fejlesztés)
 The Methodology of Quantitative Risk Assessment in Polluted Site Remediation in Hungary

 Kármentesítési beruházások műszaki-ellenőri tevékenységének szabályozására vonatkozó alapozó munkák (a KvVM megbízásából végzett fejlesztés)
 Preliminary Investigations Concerning Regulation of the Technical Surveyor’s Activity in the Process of Environmental Investments. (Development Commissioned by the Ministry of Environment and Water).