Kármentesítési Konferencia - 2003. május 21.


Múltbeli környezeti károk a Cseh Köztársaságban
Pavla Kačabová
Cseh Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma, Környezeti Károk Osztálya

Cseh Köztársaságban a régi eredetű környezeti károk kérdése 1990 elején került napi rendre, ami összefüggött az állami vállalatok privatizációjával és a volt szovjet hadsereg kivonulásával. A legsúlyosabb szennyeződések körébe a benzin- , klórozott szénhidrogének, poliklórozott bifenilek, peszticidek és nehézfém szennyeződések tartoznak.

A régi eredetű környezeti károk felszámolását nagymértékben a jogi kérdések komplex megoldását biztosító, egyértelmű jogi keretek hiánya gátolja. Ezideig a Cseh Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának (MoE) szakmai irányításával a környezeti károk megszüntetésével kapcsolatos négy fő problémakörre dolgozták ki a megoldást:

  1. A privatizációhoz kapcsolódó károk felszámolása
  2. A tárgyi problémakörre vonatkozó Cseh Köztársaság Kormányának első rendeletei (455/1992 sz. és 123/1993 sz.) a privatizált vagyon volt tulajdonosa, azaz állam által okozott károk felszámolásának módszeres megoldását célozták. A későbbi kormányrendeletek - különösképpen a 810/1997 sz. és a legutóbbi 51/2001 sz. rendeletek – a kármentesítési folyamattal kapcsolatos új szempontokat tartalmazták, nevezetesen a környezetvédelmi auditot, a Cseh Köztársaság Kormányának konszenzusát, a Környezetvédelmi Felelősségről szóló Megállapodást, a kockázatelemzést, a tisztítási határértékek és határidők meghatározását tartalmazó terület-orientált kármentesítési utasítást.

    Az 1991 és 2002 évek között 264 db. környezeti felelősségre vonatkozó megállapodás született. A ráfordítások ebben az időszakban elérték a 15.5. milliárd cseh koronát, és összesen 23 terület kármentesítésére került sor.

  3. A volt szovjet hadsereg által okozott károk felszámolása
  4. A szovjet hadsereg területhasználata 73 db. különböző nagyságú területre terjedt ki. A feltárások alapján megállapítást nyert, hogy ebből a számból cca. 60 db. jelentős mértékben károsodott. A legnagyobb kiterjedésű szennyeződéssel és a legmagasabb kockázati szinttel jellemzett területekhez a Ralsko megnevezésű volt katonai gyakorlótéren található Hradcany repülőtér és a Milovice város közelében lévő Mlada megnevezésű gyakorlótér tartoznak. Az 1990 és 2002 évek között végrehajtott - felszín alatti vizek, talaj és az illegális hulladéklerakók kármentesítésére kiterjedő - komplex kármentesítési munkák összesen 1 181 millió cseh koronába kerültek. 2010-ig várhatóan min. 230 millió CzK összegű további ráfordításokra lesz szükség. A finanszírozás közvetlenül az állami kasszából történik, a volt szovjetunióbeli államok hozzájárulása nélkül.

  5. A 254/2001 sz. módosított Vízvédelmi Törvény 42.§ 4. pontja értelmében a vízvédelmi hatóság elkülönített számlát nyit, amelyre évente 50 millió CzK –t folyósítanak. Ezt az összeget a balesetekből származó felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetetésének megszüntetésére fordítják, idesorolva a magas kockázati szintű történelmi szennyeződésekkel kapcsolatos kárelhárítási intézkedések finanszírozását is.
  6. A Cseh Köztársaság Kormányának konszenzusa

Ez a forma csak néhány esetben került alkalmazásra.

A régi eredetű szennyeződésekre vonatkozó információ két forrásból származik. 1996-ban a MoE –ben létrehozták a “Régi eredetű környezeti károk” c. katasztert, amelyet rendszeresen aktualizálnak http://sez.vuv.cz 1999-ben pedig egyes régiókban végrehajtották a legmagasabb prioritású környezeti egységek számbavételét. Az utóbbi lehetővé teszi, hogy a károk felszámolásának időbeli sorrendűségét a kockázat nagyságához és nem csak a privatizációs folyamathoz igazítsák. http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.html