Egyéb kiadványok


 Jelentés a Kormány részére az OKKP 2004. évi feladatteljesítéséről
 Annotációk
 OKKP - Alprogramok
 Magyarország felszín alatti vizeinek jellemzőit bemutató térképek