Háttérinformációk


 Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek
 Adatlapok - Tudnivalók a FAVI adatszolgáltatásról
 A szennyező anyagok jegyzékei (219/2004 - 1. mell.)
 Háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre (10/2000 - 3. mell.)

 Felügyelőségek kódjai
 Pályázati lehetőségek
 Kármentesítési feladatokra felkészült vállalkozók jegyzéke