Új kiadvány (ismertető)

(borítólap)

Megjelent a BME OMIKK Környezetvédelmi Füzetek sorozatban a "Hulladékgyűjtő udvarok és szigetek telepítése és üzemeltetése" című kötet.

A korszerű hulladékgazdaság vezérgondolata a megelőzés, ezt követi prioritási sorrendben a hulladék hasznosítása anyagában, majd termikusan. Ugyanez jelenik meg az EU hulladékgazdálkodási alapkoncepciójának is tekinthető, 1991-ben módosított 75/442/EGK jelű keretirányelvében, amely 2000-ben beépült a hulladékgazdálkodási törvénybe, így a magyar jogrendbe.

A termelésbe visszaforgató gazdálkodás feltétele a hulladékok bizonyos fokú fajtatisztasága. Ezt szelektív gyűjtéssel vagy utólagos szétválasztással lehet megvalósítani. A települési és benne a háztartási hulladék kezelésének ún. "leadó" (beszállító) rendszerei - szemben az "elvivő" hulladékgyűjtés hatósági vagy szakvállalati szolgáltatásával (a hulladék háztól való elszállításával) - a hulladékgazdaság még javításra és népszerűsítésre szoruló technikái. Részben már intézményesített létesítményei: a hulladékudvarok és -szigetek a szelektív hulladékgyűjtésnek elkötelezett állampolgárokra épülő változatai, amelyekben az önkéntes lakossági részvételt a hulladékleadás kényelmével, ésszerű logisztikai megoldásokkal kell megnyerni és fenntartani - újabban kritikai vélemények, elvi kifogások ellenében is.
A kötet külföldi (osztrák, angol, német) példákat ismertet, és bemutatja a hazai fejlesztéseket a gyűjtés területén.
A füzet a témát a következő fejezetekre osztva tárgyalja:
ˇ A hulladékszelekció módszerei
ˇ Hulladékudvarok, hulladékszigetek, kihelyezett konténerek
ˇ Hulladékgyűjtő rendszerek megítélése és összehasonlítása
ˇ Az "emberi tényező" - a hulladékágazatban is
ˇ A szelektív hulladékgyűjtés kritikája
ˇ A magyarországi helyzet

A kiadvány megrendelhető: BME OMIKK Értékesítési és Marketing Csoport, 1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7. (tel: 457-5354, fax: 457-5356)