A hulladékok jegyzékének módosítása

Megszűnt a Magyarországon veszélyes hulladéknak besorolt hulladékok kiegészítő listája

A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

Az Európai Hulladék Katalógust (EWC) a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet honosította. A hazai hulladék listát tartalmazó jogszabályban az A) Alap lista célja a mindenkori EWC pontos, szó szerinti megjelentetése a hazai szabályozásban. Ez azt is jelenti, hogy amikor az EU az EWC-t módosítja, ez az Alap listában folyamatosan átvezetésre kerül.

Az EWC átvétele folyamán (2001-ben) nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi magyar veszélyes hulladék lista, illetve az EWC-n veszélyesként megjelölt hulladékok köre nem azonos. A legfőbb gondot az jelentette, hogy az EWC bevezetésével néhány olyan hulladék, amely a korábbi hazai veszélyes hulladék listán veszélyesnek volt jelölve, az európai katalóguson nem veszélyes hulladékként szerepel. Ez két hulladék csoportot érintett, az állati eredetű hulladékokat, illetve az egészségügyi hulladékok csoportjából a még nem használt, de hulladékká vált szúró, hegyes eszközöket (pl. injekciós tűk, stb.).

Tekintettel arra, hogy a szaktárcák ekkor még nem alkották meg ezeknek a hulladékoknak a kezelésére vonatkozó ágazati szabályokat, illetve az ellenőrzéshez szükséges hulladék nyilvántartás és adatszolgáltatás ekkor még csak a veszélyes hulladékokra vonatkozott, lehetőség lett volna arra, hogy nem veszélyes hulladékként ezek a hulladékok az ellenőrzés alól kikerüljenek, és kezelésük esetleg nem a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történik meg. Erre való tekintettel a 16/2001. (VII. 18) KöM rendeletben hatályba lépett a Magyarországon veszélyes hulladéknak besorolt további hulladékok jegyzéke, a B) Kiegészítő lista, amely azokat a hulladékokat tartalmazta, amelyeket továbbra is veszélyesnek kell kezelni annak ellenére, hogy az EWC-n ezek nem veszélyesként szerepelnek. A B) Kiegészítő lista közzététele eltérést jelentett az EU szabályozástól, amire a közösségi jog lehetőséget ad. Ugyanakkor ennek fönntartását már a rendelet kiadásakor is csupán átmenetinek szánta a szaktárca, a megszüntetés feltétele a B) listán szereplő hulladékokra vonatkozó kezelési, illetve nyilvántartási és adatszolgáltatási szabályok hatályba lépése volt.

A B) Kiegészítő lista megszüntetése

A jogszabályi helyzet időközben megváltozott, megszülettek azok az ágazati rendeletek, amelyek biztosítják a B) Kiegészítő listán szereplő hulladékok megfelelő kezelésének szabályait, illetve a nyilvántartási és adat bejelentési kötelezettségeket a nem veszélyes hulladékokra is, ezért a B) kiegészítő lista fönntartása szakmai szempontból tovább már nem indokolt. A 16/2001. KöM rendelet módosítása a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendeletben jelent meg.

A változás az A) listát két tétel tekintetében érintette, amit az EU listával kapcsolatos hiteles magyar fordítással történt összevetés után felfedezett eltérések tettek szükségessé. Nagyobb változás a B) lista megszűnése. A lista hatályának eltörölhetőségét biztosító jogszabályok a következők:

A változás 2005. 01. 01-ével lépett életbe. Ennek a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatásban az a következménye, hogy míg a 2004. évre vonatkozó adatszolgáltatást a B) lista V- kódszámai alapján kell megtenni, a 2005-ös nyilvántartásban, illetve az erről szóló adatszolgáltatás során már csak az A) lista EWC kódjai szerinti besorolás használható. Az alábbi táblázat tartalmazza azt a konverziót, ami az átsoroláshoz szükséges.

Régi besorolásÚj besorolás
B lista kódB lista megnevezésEWC kódEWC megnevezés
V 13403 nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei, testrészei 02 01 02 hulladékká vált állati szövetek
V 13102 csont, bőr, pata, köröm, szarv, sörte és szőr 02 02 02 hulladékká vált állati szövetek
V 13107 paraffinos toll
V 13109 vadon élő állatok feldolgozásából származó hulladékok
V 13106 vér 02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
V 13108 leölt állatok gyomor- és béltartalma
V 13110 állati zsírok
V 13111 állatok feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan hulladékok
V 13404 egyéb emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra alkalmatlan állati testrészek
V 97104 injekciós tűk, fecskendők, infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró éles eszközök, ampullák, tárgy-lemezek 18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)
V 97104 injekciós tűk, fecskendők, infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró éles eszközök, ampullák, tárgy-lemezek 18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)

A V kódszámokkal 2005-től nem lehet adatokat szolgáltatni. A nem-veszélyes hulladék kezelők, valamint a termelők 2004 éves, valamint a veszélyes hulladék kezelők 2004. évi utolsó negyedéves adatszolgáltatása még a V számoknak megfelelően történik.

A lista rendelet legutóbbi módosításával elértük, hogy az EU Hulladék Listájával teljes mértékben megegyező kódolási, és megnevezési rendszert alkalmazunk Magyarországon.