Tartalom Részletezés

94/2002. (V. 5.) KORM. RENDELET A CSOMAGOLÁSRÓL ÉS A CSOMAGOLÁSI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

1. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez Általános követelmények a csomagolás összetételére, valamint újrafelhasználható és újrahasznosítható (ideértve anyagában hasznosítható) jellegére vonatkozó lényegi követelmények

2. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez Azonosítási rendszer

3. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez Koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártó, illetve külön jogszabály rendelkezései szerinti forgalmazó esetén

4. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Tartalom Részletezés