Veszélyes hulladékok a háztartásokban

Különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladékok a háztartásokban

Melyek azok a hulladékok, amelyek a napi családi élet velejárói

Akkumulátorok

Szárazelemek

Étolaj és zsír

Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, oldószerek

Növényvédő szerek

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

Gyógyszerek hulladékai

Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett

Fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékok

Savak, lúgok, fényképészeti vegyszerek, mosószerek

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

Egyéb hulladékok

Mi történjék ezekkel a hulladékokkal?

 

Különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladékok a háztartásokban

Magyarországon évente kb. 4,3 millió tonna települési szilárd hulladék - köznapi néven szemét - keletkezik. Budapesten, 1998-ban a lakosságtól 2,7 millió m3 települési hulladékot szállítottak el, vagyis egy budapesti lakos egy évi mindennapi tevékenysége több mint 1 m3 hulladék keletkezésével jár.

Mérések szerint ennek a hulladéknak a nagy része olyan összetevőkből áll, amelyek szabályosan kezelve nem jelentenek veszélyt sem a környezetre, sem az emberi egészségre. Van azonban a települési hulladékban kb. 1% olyan feleslegessé vált holmi, amely összetétele miatt káros az egészségünk szempontjából, és ellenőrzés nélkül a környezetbe jutva kedvezőtlen, esetenként káros hatásokat eredményez. Ezt a részt nevezik különleges kezelést igénylő hulladéknak.

 

Hulladék összetevők

Az összetevő aránya tömeg%-ban kifejezve

Papír

18,3

Üveg

4,7

Textil

6,4

Fém

3,9

Bomló szerves

31,4

Műanyag

12,3

Különleges kezelést igénylő

0,1

egyéb szervetlen

22,0

Forrás: KSH, 1999

A különleges kezelést igénylő hulladék csak elenyésző része az összes mennyiségnek, viszont ez az 1%-nyi mennyiség fokozott kockázatot jelent különleges hatásai miatt. Az 1%-on belül is több hulladékfajtával kell számolni, amelyeknek eltérőek a tulajdonságai.

Ezek a különleges kezelést igénylő hulladékok ma már minden háztartásban megtalálhatóak hiszen egyre több vegyszert használunk, és az ilyen termékek elhasználódása után hulladék marad hátra.

 

Melyek azok a hulladékok, amelyek a napi családi élet velejárói és amelyek különleges kezeléséről gondoskodni kell?

Mik azok a tulajdonságok, amelyek a különleges bánásmódot indokolják?

 

Akkumulátorok

A gépjárművek üzemeléséhez szükséges akkumulátorokkal kapcsolatos különleges bánásmódot a bennük található erős sav-, valamint ólomtartalmuk indokolja (veszélyességüket ezek okozzák). A sav - ha kijut a környezetbe - károsan befolyásolja a talaj és a vizek pH-ját, lehetővé teszi nehézfémek oldatba jutását, míg az ember bőrére kerülve súlyos sérülést okoz.

Az ólom toxikus nehézfém, az emberi szervezetbe jutva károsítja az érrendszert, az immunrendszert, a reproduktív szerveket, felhalmozódva idült mérgezést okoz. Az akkumulátorok elsősorban akkor jelentenek veszélyt, ha otthon gépjárműszerelést, akkumulátorcserét végzünk. Az ólom jól eladható fém, így az akkumulátorok feldolgozása működő és hasznos vállalkozás, bár Magyarországon jelenleg ilyen feldolgozó üzem nem üzemel. Az évente mintegy húszezer tonna mennyiségben begyűjtött kimerült, használhatatlan akkumulátort külföldre szállítják, ahol ólomgyártásra hasznosítják.

Szárazelemek

Összetételük szerint többfélék lehetnek. A szárazelem kifejezés nem is indokolt minden esetben, mert a köznyelv szerint e csoportba sorolt termékek egy része - működési elvét tekintve - tulajdonképpen (kis méretű) akkumulátor.

Vannak cinket, szenet, mangánt tartalmazók, de kadmium-, higany- és nikkeltartalmúak is. Egyre inkább terjednek a ritkafémeket - például lítiumot - tartalmazó szárazelemek.

Környezetvédelmi szempontból jobbak az újratölthető elemek. Méretük a karórák gombelemétől a videokamerák vagy telefonok nagyobb akkumulátoráig sokféle lehet.

Veszélyességük főleg abban az esetben jelentkezik, ha ellenőrizetlen körülmények között a természetbe kerülnek. Ekkor - a külső burkolat megsérülése következtében - a szárazelem alkotóelemei, főleg a nehézfémek a környezet nedvességével érintkezve kioldódhatnak, és az oldatok a talajt és a talajvizet szennyezhetik.

Elvileg léteznek olyan eljárások, amelyek segítségével hasznosítani lehet ennek a hulladéknak a fémtartalmát, de hogy ez megtörténhessék, jelentős mennyiségben kell begyűjteni az elemeket. Jelenleg egyes iskolákban szelektíven gyűjtik ezt a hulladékot. A begyűjtött mennyiséget lerakással ártalmatlanítják.

Külön jogszabály foglalkozik az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályaival (9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet).

Étolaj és zsír

A háztartásokban talán legnagyobb mennyiségben keletkező (különleges kezelést igénylő) hulladék. A túlhevült, sütéshez-főzéshez már nem használható – növényi eredetű - olaj, zsiradék a fáradt olajhoz hasonlóan elsősorban azért veszélyes, mert az élő szervezeteket elzárja az oxigéntől, illetve a túlhevítés következtében rákkeltő anyagok keletkezhetnek benne.

A közétkeztetést ellátó szervezeteknél, a nagy szállodákban és éttermekben szelektíven gyűjtik ezt a hulladékot és feldolgozásával elkerülhető a környezet szennyezése. Hasznosítása főképp tüzelőanyagként történik, bár akár üzemanyaggá is alakítható. Biológiailag is jól bontható.

Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, oldószerek

A felületkezelési munkák hulladékai elsősorban a ház vagy lakás körüli javítási, karbantartási munkák során keletkeznek (festék, mázolóanyag, lakk, ragasztó, kitt hígítók, oldószerek maradékai, ragasztóanyag-, kitt- és gyantamaradékok, faanyagvédő szerek maradékai). A megmaradt vegyszereket általában nem dobjuk ki azonnal, hanem további felhasználásra félretesszük. Ez a hulladékfajta egyaránt tartalmaz szerves anyagokat, illetve fémvegyületeket (ez eredményezi a festékek színét). Mindkettő káros a környezetre és az emberi egészségre. Veszélyeztető hatásukat tűzveszélyességük is fokozza.

A felületkezelési munkákhoz használt termékek csomagolása nagyon sokféle lehet, pl. acél, könnyűfém, műanyag, illetve üveg. Bármilyen módon kerülnek csomagolásra, a csomagolóanyag is különleges kezelést igénylő hulladéknak minősül. A felületkezelési munkákhoz használt termékek szennyezhetnek textilanyagot is, amikor pl. az ecseteket tisztítjuk. A hulladékok ártalmatlanítása égetéssel történik.

E hulladéktípus várható megjelenési formái: aceton, etil-acetát, butil-acetát, terpentinolaj, mosóbenzin, petroléter, egyéb benzinmaradékok, petróleum, lakkmaradékok, lejárt szavatosságú festékek és lakkok, festékmaradékok, mázolóanyag maradékok, nyomdafesték maradékok.

Növényvédő szerek

A növényvédelemből keletkező hulladékok (a növényvédő szerek, de a rovarírtó szerek is) és szennyezett csomagolóeszközeik veszélyessége mérgezőanyag-tartalmukból ered.

Vízben gyorsan és jól oldódnak, így különösen veszélyesek a felszín alatti és felszíni vizekre, illetve azok élővilágára nézve. Ártalmatlanításuk leginkább égetéssel történhet, de az égetés során különleges előírásokat kell betartani, ezért ezt otthon nem szabad végezni, kizárólag speciálisan e célra épült veszélyeshulladék-égetőben lehet égetni.

Mivel a csomagolóeszköz is különleges kezelést igénylő hulladéknak számít, ezért javasolható, hogy a vegyszert teljes mértékben használjuk fel, a csomagolóeszközt alaposan mossuk ki, és a mosólevet ugyancsak a növények védelmére használjuk fel.

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

A kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezésekkel főképpen a számítástechnikai eszközök rohamos fejlődése miatt kell számolni, tekintettel arra, hogy gyorsan fejlődő iparágról van szó, és ezért ezek a berendezések néhány év alatt elavulnak. A háztartási munkát segítő berendezések száma is egyre gyarapodik és ezek javíthatatlansága esetén a hulladékkal is számolni kell.

Az irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái a ma már mind gyakoribb otthoni nyomtatók, esetleg írógépek használata során keletkeznek. Azok, amelyek újratöltése nem lehetséges a hulladéklerakókon végzik.

Ez a hulladéktípus azért igényel különleges kezelést, mivel mind fémtartalmuk, mind a festék-, illetve vegyszertartalmuk kockázatot jelent a környezetre.

Várható megjelenési formái: elektromos háztartási gépek, irodatechnikai berendezések és ezek tartozékai, elektronikai hulladékok, irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái. Várhatóan jogszabály fogja rendezni ezen hulladékok kezelését (amely rendelet a szelektív gyűjtés kötelezettségét és az anyag szerint elkülönített hulladék hasznosítását fogalmazza meg).

Gyógyszerek hulladékai

A házipatikák felhalmozódó, kiselejtezett gyógyszereiből tevődik össze. Sok gyógyszertárban nem veszik vissza ezeket, így a kukába öntve a hulladéklerakókra kerülnek, ahol potenciális szennyezőforrások. Összetételük sokféle lehet, így a környezetre gyakorolt hatásukban is eltérőek. A gyógyszerek lényegében vegyianyag-koncentrátumok, így fokozott veszélyt jelentenek.

Ártalmatlanításuk égetéssel történhet.

Az egészségügyi miniszternek felhatalmazása van a gyógyszerhulladékok speciális szabályainak megalkotására.

Megoldás lehet ennek a hulladékcsoportnak a gyógyszertárakban történő leadási lehetőségét kialakítani, hiszen a gyógyszerészek képzettsége biztosíték a szakszerű kezelésre, és a visszagyűjtést követően az ártalmatlanító létesítményig történő szállítás a gyógyszerszállítással azonos módon valósítható meg.

Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályoknak eleget téve történjék a kezelésük.

Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

Hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, halonnal töltött tűzoltókészülékekben a hűtőanyagként használt halogénezett szénhidrogének jelentik az alapvető gondot, bár az újonnan gyártott hűtőszekrényekben már nem a környezetre nagyobb veszélyt jelentő anyagokat használnak fel, de a ma kiselejtezésre kerülők között még találhatók olyan készülékek, amelyek freont tartalmaznak. Ez az anyag az un. ózonlyuk - vagyis a magas légköri kedvezőtlen folyamatok - egyik okozója, és mint ilyen, veszélyt jelent a környezetre (pl. a nem kívánatos éghajlat-változások előidézője).

Új készülék vásárlása során a régi készüléket a vásárlás helyén visszaveszik a lakostól.

Fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékok (injekciós tűk, fecskendők, infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró éles eszközök, ampullák, tárgylemezek) (V 97104)

Az otthoni betegápolás során - főleg hosszan tartó vagy krónikus betegek ellátásakor - injekciós tűk, fecskendők (tűvel), infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák keletkeznek. Ezek fertőzésveszélyt jelentenek és betegségeket terjeszthetnek, ezért elkülönített gyűjtésük és szabályoknak megfelelő kezelésük feltétlenül megoldandó. Speciális felszereltségű szervezetek vannak, amelyek e csoport hulladékainak gyűjtésére készültek fel. Az ilyen hulladékok általában olyan gyűjtőedényben kerülnek összegyűjtésre, amelyek nem nyithatók ki, csak a bedobónyíláson keresztül lehet a hulladékot bejuttatni a dobozba.

Savak, lúgok, fényképészeti vegyszerek, mosószerek

Háztartási tisztítószerek, kozmetikumok és egyéb vegyszerkészítmények maradékai, csomagolóeszköze jelentik ezt a hulladékcsoportot, amely nagyon sokféle hatású és megjelenési formájú lehet, így csak példaként lehet felsorolni közülük néhányat. A környezetre gyakorolt hatásuk is sokrétű, egyedi mérlegelést igényel a kezelés megoldása. Mivel nem lehet általános szabályokat kimondani, ezért különösen figyelni kell arra, hogy bánunk ezekkel a hulladékokkal. Tanácsolható, hogy használjuk fel teljes mértékben ezeket a vegyszereket és kiöblítve dobjuk a csomagolóeszközt a hulladékba.

Várható megjelenési formák: sav hatóanyag-tartalmú hulladékok, lúgtartalmú hulladékok, perklór-etilén, szén-tetraklorid, triklór-etilén, -etán, aceton, etil-, butil-, metil-acetát, metil-etil-keton, mosószerek tárolásából és felhasználásából származó hulladékok, szintetikus felületaktív anyagok, ismeretlen összetételű gázokat tartalmazó gáz- és szórópalackok.

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

Higanyos hőmérők és nyomásmérők, higanygőzlámpák, amalgám, fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok alkotják ezt a hulladékcsoportot.

A higany környezeti veszélyessége abból ered, hogy környezeti hőmérsékleten párolog, és a higanygőz belélegzése káros az egészségre.

Egyéb hulladékok

A felsoroltakon kívül előfordulhatnak még azonosíthatatlan vegyi anyagok, fotóvegyszerek, azbeszt tartalmú hulladékok. Az elhullott állati tetemek szintén veszélyes hulladéknak minősülnek, begyűjtésük, ártalmatlanításuknak azonban az állategészségügyi jogszabályoknak megfelelően kell történnie.

A fáradt olaj, használt olaj a talajba, felszín alatti vagy felszíni vízbe kerülve az élő szervezeteket elzárja az oxigéntől, ezen felül nehézfémeket is tartalmazhat.

Otthon végzett gépjárműszerelés, gépjavítás során számolni kell a fáradt olaj keletkezésével.

Több üzemanyag-forgalmazó vállalja egyes benzinkútjainál a visszagyűjtést, de - mivel a begyűjtés engedélyhez kötött - nem minden töltőállomáson alakítanak ki ilyen gyűjtőhelyet.

Közeli begyűjtőhely hiányában sorsa általában az otthoni (kazánban vagy nyílt téren történő) elégetés vagy flakonban a kukába és onnan a hulladéklerakóra kerül. Regenerálása (szűrés és új adalékok adagolása) megoldható, ezáltal új termék állítható elő belőle.

A fáradt olajjal szennyezett egyéb hulladékok - például az olajos textilanyagok, olajfelitatásra használt homok, olajos fűrészpor - is különleges kezelést igényelnek.

Várható megjelenési formája: elhasznált olajszűrők és olajfelitató anyagok, olajjal szennyezett csomagolóeszközök, fúráshoz, vágáshoz, csiszoláshoz használt olajok és emulziók.

Mi történjék ezekkel a hulladékokkal?

Az első és legfontosabb tennivaló az, hogy az otthonunkban keletkező különleges kezelést igénylő hulladékokat ne tegyük a többi hulladék közé a kukásedénybe. Keressünk olyan biztonságos helyet a számukra, hogy pl. a gyerekek ne férjenek hozzá és tároljuk addig , amíg garantáltan biztonságos kezelőhelyre lehet juttatni ezeket.

Állandó lehetőség a hulladékgyűjtő udvaron történő átadás, amennyiben a lakásunk közelében lévő udvaron veszélyes hulladékokat is átvesznek.

A hulladékgyűjtő udvar előnye, hogy jól ellenőrizhető, állandó jelleggel kiépített gyűjtőhely, ahol a környezet szempontjából biztonságos módon, egész évben lehetőség van a hulladékok leadására.

Időszakos jellegű megoldás a gyűjtőnapok szervezése, amely lehetőséggel sok fővárosi kerületi önkormányzat él, és évente egyszer-kétszer, előre meghirdetett időpontban és helyszínen sokféle különleges kezelést igénylő hulladékot átvesznek. A begyűjtést engedéllyel rendelkező cég végzi, speciális felkészültségű átvevő személyzettel és felszereléssel.