Tisztelt Érdeklődő!

A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezésének begyűjtését a 264/2004.(IX.23.) Korm rendelet szabályozza. A gyártók által finanszírozott minimális begyűjtési arányt a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

A hivatkozott táblázat 2011-ig tartalmazza ezeket a mennyiségeket. 2013-tól várhatóan teljesen új szabályozás lesz, addig azonban szükséges begyűjtési arányt a jelenlegi rendeletben szabályozni.

Elkészítettük az 2.sz. melléklet új tervezetét, amelyben 2011-re és 2012-re találhatóak a minimálisan teljesítendő százalékok.

Amennyiben a tervezettel kapcsolatban észrevétele van, kérjük küldje meg azt Hulladékgazdálkodási Főosztályra, az alábbi e-mail címre, 2010. május 14-ig: hulladek@mail.kvvm.hu


Gyakran feltett kérdések és válaszok a szelektív hulladékgyűjtésről (háttéranyaggal kiegészítve)
2009. január 26.

A dokumentum letölthető innen PDF formátumban.


Továbbműködő nem veszélyes hulladéklerakók (frissítve: 2008. szeptember 15.)

A hulladéklerakásról szóló uniós irányelv követelményei alapján kidolgozott 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírja, hogy a 2009. július 15-i határidőt követően csak olyan hulladéklerakók üzemelhetnek, amelyek teljes körűen kielégítik a jogszabályban rögzített feltételeket. Annak érdekében, hogy naprakész és mindenki számára elérhető tájékoztatás álljon rendelkezésre a közép és hosszú távon működő hulladék ártalmatlanító létesítményekről, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008 júliusában közvetlenül bekérte a területi hatóságoktól a fenti dátum után működő vagy várhatóan megépülő, települési hulladékot fogadó, hulladéklerakók nyilvántartását.

A műszakilag nem megfelelő lerakók bezárásra (és hosszabb program keretében rekultivációra) kerülnek és 2009. július 15-ét követően kizárólag az előírt műszaki követelményeknek teljes körűen megfelelő lerakó fog működni, illetve épül ki 2-3 éven belül. A 71 lerakót tartalmazó lista a honlapon elérhető az alábbi linken keresztül: Lerako_lista_honlapra.pdf

Megjegyezzük, hogy a lista tájékoztató jellegű, a területi hatóságok (felügyelőségek) által közölt információk alapján került összeállításra. Egyes konkrét esetekben, a felvetődő kérdésekre bővebb információkkal is a felügyelőségek tudnak szolgálni.
Jelenleg az engedéllyel rendelkező, valamint az engedélyezés alatt lévő és az ismert műszaki adottságok alapján várhatóan engedéllyel működtethető lerakók szerepelnek a listán. Az összeállítást – új információk rendelkezésre állása esetén - honlapunkon (http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/aktualitasok.htm) rendszeresen frissíteni fogjuk.


Elkészült "A települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája 2007-2016" című anyag.

Kapcsolódó fájlok:


Módosult a szabályozás!
Bejelentés a hulladékká vált gépjárművekről

Módosult a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. A módosítás a 286/2006. (XII. 23.) Korm rendelet kihirdetésével jelent meg. A módosító rendelet 1., 2. és 3. melléklete a hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatos bejelentési formanyomtatványokat tartalmazza.
Bejelentésre kötelezettek: Az N1 és M1 kategóriába tartozó gépjárművek hazai gyártói, illetve forgalmazói, akik a gépjárműveket Magyarországon elsőként piacra helyezik, illetőleg a kötelezettségeiket átvállaló kezelő szervezetek vagy koordináló szervezetek.
Beküldendő: az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek.
Határidő: A 2006. évi adatokról 2007. március 31.


A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti SZ kísérőjegyek sorszámának első karaktere betű, a maradék 6 karakter kizárólag szám lehetett.
A sorszámozás azonban ezen módszer szerint tovább nem elégséges, ezért 2006. december 15.-től a két első karakter betű, a maradék 5 karakter szám kombinációjú sorszámok is érvényesek.


Módosult a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet


A 2006.09.13-i szakmai napot követően, a 20/2006.(IV.5.) KvVM r. módosítása témájában érkezett javaslatok.


Megjelent a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, amely a korábbi, hasonló című jogszabály előírásait váltja fel


A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása érinti a veszélyes hulladék szállításához használható SZ és K kísérőjegyek tartalmát is, de a régi kísérőjegyek a készlet erejéig még alkalmazhatóak.


Módosult a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet


Módosult a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet


Módosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet.


A hulladékgazdálkodás tervezése a nemzetközi támogatásokból eddig kimaradt területeken

Módosult a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet


Önkormányzati szilárdhulladék-lerakók felmérése


Felhívás - Tervezők kerestetnek


Felhívás - Szelektív hulladékgyűjtés


OHT angolul


Új kiadvány


Útmutató a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2006. évi előirányzata terhére a Regionális Fejlesztési Tanácsok által készítendő pályázati felhívások összeállításához