Vízminőségi tájékoztatók 2002

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium területi szervezetei a a környezetvédelmi felügyelőségek, és az ÁNTSZ-ek közreműködésével, a nyári üdülési idényre  a közszolgálati és közérdekű adatok minél szélesebb körű megismerésének elősegítése érdekében üzembe helyezte  „A Balaton és Velencei-tó Információs és Tájékoztató Rendszerét”.

A közvéleményt érdeklő adatok feldolgozása és közzététele több szervezet koordinált munkája alapján valósul meg, amelyet közvetlenül a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség hangol össze, az adatokat összesíti és működteti a rendszert.

A tájékoztatási rendszer, amely ismerteti a területen képződő lényeges környezetvédelmi, környezet-egészségügyi, természetvédelmi adatokat lehetővé teszi a közvélemény hiteles és szakszerű tájékoztatását. A közzéteendő információk között kiemelten szerepel a balatoni és a velencei-tavi strandok vizének minősítése közegészségügyi és klorofill-a koncentráció szempontjából. 

A minősítés az EU-ban alkalmazott előírások szerint történik.

A közzététel Interneten, a vizsgálati rendbe bevont strandoknál kihelyezett táblákon, valamint a tájékoztatással kapcsolatosan érdeklődést mutató médiában történik. 

A média részére heti gyakorissággal rövid, összefoglaló tájékoztató készül.

2002. szeptember 9.

A Balaton vize megfelelőnek, a Velencei-tó vize pedig kiválónak minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. szeptember 4.

„ A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. szeptember 4-én az aktuális tájékoztató szöveg a következő:

 „A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében megfelelőnek tekinthető. A tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand közül 5 kiváló, 23 megfelelő minősítésű. Továbbá az üzemeltetők által megküldött adatok alapján 5 strand kiváló, 1 megfelelő minősítésű, és 1 strand ismételt vizsgálata folyamatban van.

Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és a hétvégére sem várható.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.

A tájékoztatási rendszerbe bevont 9 strand közül 9 megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák szaporodására utaló jelenség nem volt tapasztalható a tó vizében. De a hétvégére az algák számának kismértékű növekedése várható.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize megfelelőnek, a Velencei-tó vize szintén megfelelőnek minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. augusztus 30.

„ A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. augusztus 30-án  aktualizált tájékoztató szöveg a következő:

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében megfelelőnek tekinthető. A tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand közül 5 kiváló, 23 megfelelő minősítésű.  Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és a hétvégén a  klorofill-a kismértékű csökkenése várható.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.

A tájékoztatási rendszerbe bevont 9 strand közül 6 megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából, és  3 strand ismételt vizsgálata folyamatban van. Algák szaporodására utaló jelenség nem volt tapasztalhat a tó vizében. De a  hétvégére az algák számának kismértékű növekedése nem várható.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize megfelelőnek, a Velencei-tó vize szintén megfelelőnek minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. augusztus 23.

„ A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. augusztus 23-án az aktuális tájékoztató szöveg a következő:

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében megfelelőnek tekinthető. Az algásodás mértékének megállapítására felügyelőségünk augusztus 21-én végzett mintavételezést. Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott. A kedvező meteorológiai körülmények miatt hétvégén a klorofill-a kismértékű növekedése várható.

A legutóbbi teljes körű strandvizsgálatokra vonatkozó mintavételezés augusztus 12-én volt, melynek vizsgálati eredményeiről tájékoztatást augusztus 16-án adtunk. Az elvégzett ismételt vizsgálatok eredményei a munkaszüneti napokra tekintettel még nem készültek el. Ezeket, valamint az augusztus 26-án esedékes újabb teljes körű mintavételezés vizsgálati eredményeit az adatszolgáltatási rend szerint augusztus 30-án továbbítjuk.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.

Algák szaporodására utaló jelenség nem volt tapasztalható a tó vizében. A kedvező meteorológiai körülmények miatt a hétvégére az algák számának kismértékű növekedése várható.

A tájékoztatási rendszerbe bevont strandok fürdőzésre való alkalmassága szempontjából szintén a jövő hét pénteken adjuk meg a teljes körű minősítést..
2002. augusztus 16.

„ A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. augusztus 16-án  aktualizált tájékoztató szöveg a következő:

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében megfelelőnek tekinthető. A tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand közül 5 kiváló, 14  megfelelő minősítésű, és 9 strand ismételt vizsgálata folyamatban van.  Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és az időjárás javulása miatt- hétvégén a  klorofill-a kismértékű növekedése várható.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.

A tájékoztatási rendszerbe bevont 9 strand közül mind a 1 kiválónak, 8 pedig megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák szaporodására utaló jelenség tapasztalható volt a tó vizében. De a  hétvégére az algák számának további növekedése nem várható.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize megfelelőnek, a Velencei-tó vize szintén megfelelőnek minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. augusztus 7.

A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. augusztus 7-én az aktuális tájékoztató szöveg a következő:

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében még kiválónak tekinthető. A tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand közül 14 kiváló, 14 pedig megfelelő minősítésű. Továbbá az üzemeltetők által megküldött adatok alapján 7 strand a kiváló minősítési kategóriába tartozik Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, az időjárás alakulása miatt - a Keszthelyi medence kivételével - hétvégén további klorofill-a növekedés nem várható.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.

A tájékoztatási rendszerbe bevont 9 strand közül mind a 9 megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák túlszaporodására utaló jelenség tapasztalható volt a tó vizében. A hétvégére az algák számának növekedése nem várható. 

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize megfelelőnek, a Velencei-tó vize szintén megfelelőnek minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. augusztus 2.

A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. augusztus 2-án az aktuális tájékoztató szöveg a következő:

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében még kiválónak tekinthető. A tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand közül 14 kiváló, 14 pedig megfelelő minősítésű. Továbbá az üzemeltetők által megküldött adatok alapján 7 strand a kiváló minősítési kategóriába tartozik Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, az időjárás alakulása miatt - a tó nyugati medencéiben - hétvégén kis mértékben várható az algák szaporodása.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.

A tájékoztatási rendszerbe bevont 9 strand közül mind a 9 megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák túlszaporodására utaló jelenség a tó vizében nem volt tapasztalható. A hétvégére az algák számának növekedése csak kis mértékben várható. 

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.
2002. július 24.

A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. július 24-én az aktuális tájékoztató szöveg a következő:

A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében kiválónak tekinthető. A tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand közül 18 kiváló, 10 pedig megfelelő minősítésű. Továbbá az üzemeltetők által megküldött adatok alapján 7 strand a kiváló minősítési kategóriába tartozik Az algák szaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és az időjárás alakulása miatt a hétvégén sem kell számolni az algák szaporodásával.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.

A tájékoztatási rendszerbe bevont 9 strand közül 3 kiválónak, 6 megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák túlszaporodására utaló jelenség a tó vizében nem volt tapasztalható. A hétvégére az algák számának növekedése nem várható.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize megfelelőnek, a Velencei-tó vize szintén megfelelőnek minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. július 19.

A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. július 19-én az aktuális tájékoztató szöveg a következő:

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton fürdővíz minősége összességében kiválónak tekinthető. A tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand közül 18 kiváló, 9 pedig megfelelő minősítésű, 1 strandon ismételt vizsgálat van folyamatban. Továbbá az üzemeltetők által megküldött adatok alapján 7 strand a kiváló minősítési kategóriába tartozik Az algák szaporodására utaló jelenség mutatkozott az elmúlt héten, de az időjárás alakulása miatt a hétvégén nem kell számolni az algák további szaporodásával.

A Velencei-tó vízminősége megfelelőnek tekinthető - a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve.
A tájékoztatási rendszerbe bevont 9 strand közül 3 kiválónak, 6 megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák szaporodására utaló jelenség a tó vizében tapasztalható volt. A hétvégére az algák számának jelentős változása nem várható.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize kiválónak, a Velencei-tó vize megfelelőnek minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. július 8.

„ A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. július 8-én aktualizált tájékoztató szöveg a következő: 

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton vízminősége a tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand vizsgálati eredményei alapján összességében kiválónak tekinthető. A 28 állami monitoringba tartozó strand közül 15 kiváló minősítésű, 13 strand megfelelő Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és a hétvégén sem kell számolni az előfordulásával.

A Velencei-tó vízminősége összességében megfelelőnek tekinthető.
A tájékoztatási rendszerben vizsgált 9 Velencei-tavi strand közül 3 kiválónak, 6 megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és a hétvégén sem kell számolni az előfordulásával.

Az időjárás várható alakulását valamint a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve az algák számának nagyobb mértékű változása nem várható hétvégére.

 A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize kiválónak, a Velencei-tó vize szintén kiválónak minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. július 1.

A Balaton vize kiválónak, a Velencei-tó vize szintén kiválónak minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. június 24.

A Balaton vize kiválónak, a Velencei-tó vize szintén kiválónak minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. június 17.

„A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. június 21-én aktualizált tájékoztató szöveg a következő:  

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton vízminősége a tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand vizsgálati eredményei alapján összességében kiválónak tekinthető. A 28 állami monitoringba tartozó strand közül 24 kiváló minősítésű, 4 strand ismételt vizsgálata folyamatban van. Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és a hétvégén sem kell számolni az előfordulásával.

A Velencei-tó vízminősége összességében megfelelőnek tekinthető.
A tájékoztatási rendszerben vizsgált 9 Velencei-tavi strand közül valamennyi megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Az algák túlszaporodására utaló jelenség nem mutatkozott az elmúlt héten, és a hétvégén sem kell számolni az előfordulásával.

Az  időjárás várható alakulását valamint a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve az algák számának nagyobb mértékű változása nem várható hétvégére.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

 

A Balaton vize kiválónak, a Velencei-tó vize megfelelőnek minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. június 10.

 

„ A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. június 10-én aktualizált tájékoztató szöveg a következő:  

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton vízminősége a tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand vizsgálati eredményei alapján összességében kiválónak tekinthető. A 28 állami monitoringba tartozó strand közül 23 a kiváló, 2 a megfelelő minősítési kategóriába tartozik, 3 pedig ismételt vizsgálat alatt van. A Balaton vizében az időjárás alakulását figyelembe véve az algák számának kis mértékű növekedése várható.

A Velencei-tó vízminősége összességében megfelelőnek tekinthető.

A tájékoztatási rendszerben vizsgált 9 Velencei-tavi strand közül 3 kiválónak, 6 pedig megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák szaporodására utaló jelenség a tó vizében tapasztalható volt, de -az időjárás várható alakulását valamint a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve-, az algák számának nagyobb mértékű változása nem várható hétvégére.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.

A Balaton vize kiválónak, a Velencei-tó vize szintén kiválónak minősíthető az algák tömege mutatójának tekintett klorofill-a koncentráció várható alakulása alapján.

2002. június 3.

A Balaton és Velencei-tó Vízminőségi Tájékoztató Rendszere” keretében végzett vízminőségi vizsgálatok alapján készített és 2002. június 3-án aktualizált tájékoztató szöveg a következő:

„A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség és tisztiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján:

A Balaton vízminősége a tájékoztatási rendszerbe bevont 28 strand vizsgálati eredményei alapján összességében kiválónak tekinthető. A 28 állami monitoringba tartozó strand közül 23 a kiváló, 2 a megfelelő kategóriába tartozik. 3 strandon pedig  ismételt vizsgálat folyamatban. A Balaton vizében az időjárás alakulását figyelembe véve az algák számának kis mértékű növekedése várható.

A Velencei-tó vízminősége összességében megfelelőnek tekinthető.

A tájékoztatási rendszerben vizsgált 9 Velencei-tavi strand közül 3 kiválónak, 6 pedig megfelelőnek minősül a fürdőzésre való alkalmasság szempontjából. Algák szaporodására utaló jelenség a tó vizében tapasztalható volt, de -az időjárás várható alakulását valamint a tó természetes sajátosságait is figyelembe véve-, az algák számának nagyobb mértékű változása nem várható hétvégére.

A strandok fürdőzésre továbbra is megfelelőek.