NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Az Országos Környezetvédelmi Tanács pályázatot hirdet főtitkári feladatkör betöltésére
Leadási határidő2011.01.05 (A határidő lejárt!)
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 5.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács a Kormány tanácsadó, javaslattevő, véleményező szerve környezetpolitikai tartalmú, országos vagy regionális hatást eredményező döntések kialakításában a környezetvédelmi törvény rendelkezései alapján. A Tanács honlapja: www.oktt.hu

A Tanács az alább meghatározott feladatok ellátására főtitkári feladatkört hozott létre, amely átlagosan heti két nap feladatot jelent. A főtitkár feladatai ellátásáért tiszteletdíjban részesül.

A főtitkár gondoskodik különösen a Tanács
- működéséhez szükséges információk beszerzéséről és rendelkezésre bocsátásáról;
- elnökségi, plenáris és bizottsági üléseinek, illetve munkatervének tartalmi előkészítéséről;
- titkársága munkatársai tevékenységének szakmai irányításáról;
- határozatai megfogalmazásáról, jóváhagyatásáról és az érintetteknek való megküldéséről, illetve a határozatok érvényesülésének figyelemmel kíséréséről;
- belső és külső kapcsolattartásának, illetve kommunikációjának koordinációjáról, beleértve a közigazgatási, szakmai, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokat is;
- a tevékenységéről szóló jelentések, publikációk elkészítéséről.

A Tanács és a főtitkár munkáját a Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetett titkárság segíti.
A főtitkárt a Tanács határozata alapján az elnök bízza meg határozott, 4 éves időtartamra.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség;
- a környezetvédelem terén eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
- az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A feladatkör betöltéséhez szükséges készségek:
- vezetői készség,
- jó kommunikációs és problémamegoldó készség;
- jó szervezési készség;
- jártasság a környezetpolitika alapvető kérdéseiben;
- a környezetvédelmi és közigazgatási jog alapos ismerete;
- együttműködési készség, illetve gyakorlat a közigazgatás, az ipar, a tudomány és a civil szervezetek képviselőivel.

Előnyben részesül az a pályázó, aki:
- szakirányú tudományos fokozattal és
- felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 5.

A jelentkezéshez csatolni kell:
- motivációs levelet, amely bemutatja, hogy a jelentkező miként felel meg a feladatkör betöltéséhez szükséges készségeknek;
- szakmai önéletrajzot.

A jelentkezéseket a következő címre várjuk elektronikus úton: ifarkas@mtvsz.hu

További információ: Farkas István, elnök, ifarkas@mtvsz.hu, 1/216-7297

A meghirdetés időpontja: 2010. november 17.