NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Leadási határidő2009.12.31 (A határidő lejárt!)
A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Az Iparosított technológiával épület lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása) keretében beadott pályázatok benyújtási határideje az alábbiak szerint módosult: 2009. december 31. 12:00 óra.

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalma – a beadási határidőn kívül – változatlan maradt

Kisebb változtatás történt a pályázathoz kapcsolódó alábbi mellékletekben:

-          az I. melléklet - Összefoglaló adatlap 7. és 8. pontjának számítása módosult (Ezt a mellékletet nem kell korrigálni azon pályázóknak, akik 2009. október 19. előtt nyújtották be pályázatukat. Ebben az esetben a fizetett alaptámogatás 33% lesz, amely nem kizáró feltétel. Ha ezt korrigálni szeretnék a módosított Összefoglaló adatlap szerint, azt úgy tehetik meg, hogy visszavonják a benyújtott pályázatot, és új pályázatot nyújtanak be, a már korrigált melléklettel.);

-          a Pályázati adatlap: kvvm_kac_zbrm Pályázói nyilatkozatának 2. pontja törlésre került (a 2009. október 19. előtt benyújtott pályázatok a korábbi Pályázati adatlap szerint lesznek értékelve).


Az ügyfélkapun keresztül benyújtandó elektronikus pályázati adatlap  módosításra került. A módosítások a közlemény megjelenésekor azonnal hatályba lépnek. Azon pályázatok esetében, melyek már a módosított adatlap felkerülése (1.2-es verzió, 2009.12.18.) előtti tartalommal kerültek benyújtásra, egy kiegészítő nyilatkozat benyújtása szükséges az alábbiak szerint:

Kérjük, hogy, aki már beküldte a régi adatlapot, töltse ki a KvVM honlapján (www.kvvm.hu) illetve a Fejlesztési Igazgatóság honlapján (www.fi.kvvm.hu) megtalálható új adatlap (kvvm_kac_zbrm) ZBRM_02, Tételjegyzék1 valamint Tételjegyzék2 oldalait és nyomtatva az aláírásra jogosult személy által, minden oldalon aláírva küldje be tértivevénnyel, ajánlva az alábbi címre:
ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram
1751 Budapest-Csepel, Pf. 1001.

Nem kell újra beküldeni elektronikusan az ügyfélkapun az egész adatlapot, csak a jelzett oldalakat kinyomtatva.
A borítékon tüntessék fel a pályázat már ismert kódszámát. Az adatlapok pótlása érdekében azok elérhetőek lesznek a honlapról december 31-e után is (ezzel együtt új pályázatok beküldésére továbbra is vonatkozik a december 31-i határidő!).
Az ily módon megküldött adatok lesznek a feldolgozás során figyelembe véve, nem az eredetileg elektronikus ügyfélkapun keresztül beküldöttek. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezek az adatok - mint az ügyfélkapun keresztül beküldött adatok eredetileg – a későbbiekben nem módosíthatók a hiánypótlás során. A pályázat benyújtási időpontjának változatlanul az ügyfélkapus benyújtás időpontja számít.
Ezúton is szeretnénk szíves elnézésüket kérni az esetleges kellemetlenségekért, amit a korrigált adatlapok késői megjelentetése okozott.


Az adatlapon a következő módosítások történtek:

       • ZBRM_02 lapon módosításra kerültek a megvalósítás pénzügyi részletei mezőben a következő sorok:

                 o A megvalósításhoz szükséges támogatható teljesköltség sor címe a megvalósításhoz szükséges támogatható kivitelezési költségre  (tételjegyzék összesenje) változott.

                 o A Nem támogatható bekerülési költségek összesen sor címe a megvalósításhoz szükséges nem támogatható költségekre (tételjegyzék2 összesenje) változott.

                 o Bekerült egy új sor a megvalósítás teljes beruházási költsége valamint az önkormányzati támogatás összege és az önkormányzati hányad továbbá az igényelt állami támogatás összege című sor.

       • A tételjegyzék1 neve támogatott kivitelezési munkák tételjegyzékre változott.

       • A tételjegyzék2 neve tervezett felújítás nem támogatható költségeire módosult valamint a táblázat első sorában a Tervezett felújítás kivitelezési költsége helyett Tervezett felújítás nem támogatott kivitelezési költsége szerepel.

A MÓDOSÍTOTT I.MELLÉKLET – ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP, VALAMINT A MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. OKTÓBER 19-TŐL ÉRVÉNYESEK

A módosítások mellett a pályázati dokumentumok közé felkerült egy Pályázati útmutató segédlet, valamint egy Pályázati adatlap kitöltési segédlet is a pályázók munkájának megkönnyítése érdekében.

A pályázáshoz szükséges egyéb dokumentumok továbbra is változatlan állapotban érhetők el.