NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Integrált szennyezésmegelőzés
A korszerű környezetvédelem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön (levegő, víz, talaj), hanem komplex módon, egységesen kell vizsgálni. Valamely környezeti elem igénybevételének, terhelésének csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése.

Ennek érdekében született meg az Európai Tanács integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK irányelve, amely hazánk kiemelt környezetvédelmi feladata
Célunk, hogy a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és mezőgazdasági cégek kibocsátásait megelőzzük, csökkentsük és ellenőrizzük. A cégek környezeti tevékenységének szabályozására ez alapján egységes környezethasználati engedélyt kell kiadni. Az irányelv hatálya alá tartozó létesítményeknek legkésőbb 2007. október 31-ig meg kell felelniük az irányelv követelményeinek. Az irányelvnek megfelelő magyar jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
A KvVM kiemelten fontos célja környezeti adatok hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára. Az Európai Unió tagjává válással és az Aarhusi Egyezmény aláírásával Magyarország elkötelezte magát a környezeti adatok folyamatos széles körű publikálására.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egyetlenként az EU-hoz újonnan csatlakozó 10 országok közül - 2004. januárjában elkészítette, és önkéntesen benyújtotta az ország első EPER (European Pollutant Emission Register – Európai Szennyezés Kibocsátási Nyilvántartás) jelentését az Európai Bizottságnak, majd az adatokat a tárca honlapján is megjelentette. A második EPER jelentést a 2004-es adatokra vonatkozóan 2006. nyár közepén teljesítettük a már tagállami kötelezettségnek megfelelően. A magyar honlapon a 96 magyar üzem adatai az EU EPER honlapján található adatokhoz képest kibővítve, dinamikus keresési lehetőségekkel, valamint kiegészítő információkkal, táblázatokkal férhetők hozzá a nyilvánosság számára. Ezek az adatok 2006. novemberétől elérhetők a Minisztérium EPER-PRTR weboldalán (http://eper-prtr.kvvm.hu). Az összes Tagállam adatait az EU is közzé teszi honlapján (www.eper.ec.europa.eu).

2006. január 18-án megjelent az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR - Pollutant Release and Transfer Register), amely az EPER nyilvántartásról szóló határozat helyébe lép. A rendelet a korábbinál is több adat szolgáltatását és közzétételét írja elő az üzemeltetők számára az eddiginél is több iparágra és több szennyezőanyagra vonatkozóan. Az első év, amiről jelenteni kell, 2007. Magyarország az EPER adatbázist fokozatosan alakítja át és fejleszti PRTR rendszerré és 2009. június 30-tól évente teszi közzé ezeket az adatokat a nyilvánosság számára, ezzel is ösztönözve a társadalom szereplőinek aktív részvételét a környezetvédelemmel kapcsolatos döntési folyamatokban.

 


 
Publikációk

Az EPER/PRTR adatbázis
2004.02.26

A korszerű környezetvédelem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem környezeti elemenként (pl. levegő, víz, talaj stb.), hanem komplex módon, minden környezeti elemre egységesen kell vizsgálni. Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése.

 
 

Integrált szennyezésmegelőzés és csökkentés Magyarországon
2004.02.26

A kiadvány bemutatja az integrált szennyezés megelőzés elveit, eszközeit és működési folyamatát.