NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Termékdíj felülvizsgálat
A termékdíj, mint környezetvédelmi célból működő gazdasági szabályozó eszköz 1995. óta képezi részét a hazai jogrendszernek. A termékdíj azokra a termékekre kerül kivetésre, amely összetevői miatt veszélyesek a környezetre, vagy mennyiségük miatt kiemelkedő (pl. hulladékgazdálkodási) problémákat okozhatnak. A termékdíj célja, hogy a környezetre veszélyt jelentő termékek esetén, olyan mértékben drágítsa meg az adott termék árát, amely tartalmazza a társadalom számára a környezetvédelmi veszély elhárításához szükséges fellépés költségét. A termékdíj másik célja, hogy a kockázatos termék árának megdrágításán keresztül, olyan konkurens termék használata irányába mozdítsa el a fogyasztót, amely hasonló környezeti veszélyt, költséget nem okoz.

Az 1995. évi LVI. termékdíj törvény és hozzá kapcsolódó 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet és 53/2003. (IV.11.) kormányrendeletet azonban sok kritika éri, mondván: „Nagyon bonyolult az eljárásrend, valamint bonyolult és sok az adminisztráció.”

A törvény megújítása érdekében a Minisztérium felülvizsgálatába kezdett, mely keretében a Kormányzat koordinálásával és gazdasági és környezetvédelmi érdekképviseletek bevonásával megvizsgáljuk, milyen lehet az a gazdasági szabályozás, amely garantálja a rendkívül szigorú Európai Uniós környezetvédelmi célok teljesítését, érdekelté tesz abban, hogy a hulladékká vált italcsomagolás ne az erdőszélre, vagy akár hulladéklerakóba, hanem sokkal inkább hasznosításra, újrahasználatra kerüljön.

A KvVM a következő prioritásokat tűzte ki:

                   1. Környezetvédelmi célokat szolgáljon (kevesebb hulladék jöjjön létre, ami létrejön, a legnagyobb arányban 
                       hasznosításra kerüljön)
                   2. Figyelemmel legyen a versenyképességre, pl. kevés adminisztráció
                   3. EU visszagyűjtési és hasznosítási célkitűzések keretének betartása

A felülvizsgálatot a KvVM az érintettek lehető legszélesebb körének, a gyártók, kereskedők, hulladékkezelők, a társadalmat képviselő önkormányzatok és társadalmi szervezetek képviselőiből álló munkacsoportban kívánja végezni, támaszkodva a végrehajtás ellenőrzéséért és kikényszerítéséért felelős hatóságokra. Az egyeztető és javaslattevő munkacsoport 2009. május 31-ig kidolgozza azt a munkaanyagot, amely alapján az új szabályozásra vonatkozó előterjesztés megszülethet. A munkacsoport feladata a fölülvizsgálati menetrend szerint kijelölt témakörhöz tartozó megoldások megtárgyalása, valamint közös álláspont kialakítása. Az üléseken kizárólag a munkacsoport tagjai vehetnek részt. A delegáltak hangsúlyozottan nem saját cégük, hanem az egész ágazat véleményét képviselik a munka során.

A Minisztérium az átláthatóság jegyében szeretne széleskörű fórumot biztosítani annak, hogy a munkacsoportban megszülető anyagok a nyilvánosság és minden érdeklődő számára nyomon követhetőek legyenek, ezért az anyagokat itt adjuk közre. Az alábbi linkeken keresztül megismerhetjük az egyes csoportok álláspontját, javaslatait és az ülések eredményeit.

A munkacsoport tagjai

Ütemterv

 

 

Termékdíj tanácsadó portál:  http://www.termekdijinfo.hu/Lapok/default.aspx

 

 

2008. 11. 04. értekezlet anyagai

           • Megnyitó 
           • A bevonásra kerülő szervezetek előzetes véleményének összefoglalása 
           • Az értekezlet emlékeztetője
           • Javaslatok - lásd alább a „Csatlakozó dokumentumok”  menüpont alatt

2008. 12. 02. értekezlet anyagai

          • Meghívó, napirend, megtárgyalandó témakörök 

          • Stratégiai javaslatok:
                o AFEOSZ 
                o EFOSZ 
                o Köztisztasági Egyesület 
                o MGYOSZ 
                o MKIK 
                o OKSZ 
                o MVSZ 
                o FVM

          • Stratégiai célok és újraszabályozandó témakörök - összefoglalás 
          • Szabályozások az EU tagországaiban 
          • Az értekezlet emlékeztetője

 

2009. 01. 06. értekezlet anyagai

  • Meghívó, napirend, megtárgyalandó témakörök

Stratégiai javaslatok: 

         - adatszolgáltatás javítása
         - gumiabroncs aktuális helyzet
         - gumiabroncs hasznosítás 2008
         - elemek 
         -  fogyasztó ösztönzés
         -  kötelezettek körének nyilvántartása 
         - hűtőközeg újraszabályzás javaslat
         - hűtőközeg újraszabályzás javaslat 1. sz. melléklet
         - koordináló szervezetek erősítése
         - stratégiai kérdésekhez javaslat
         - csomagolás anyagáramok 
         - koordináló szervezetk teljesítményei 
         - ellenőrzési szempontok
         - hulladékakkumulátor begyűjtés jelenlegi helyzete
         - N.F.G.M.
         - termékdíj stratégiai célok és újraszabályozandó témakörök - összefoglaló 

         ÖSSZEFOGLALÁS

         Az értekezlet emlékeztetője

 

2009. 01. 21. Helyzetképből a jövőképbe című workshop

Balatoni Henrik - A koordináló szervezetek helyzete
Balogh Zsuzsa - A termékdíj, mint gazdasági szabályozó eszköz 
Bencsik Gábor - Kötelezettek teljesítési fegyelme, olaj 
Bencsik Gábor - KöViM090121 olaj 
Borsányi-Bognár Levente - Licencdíj és termékdíj, miért alternatíva 
Gönci Beáta - A kötelezettek teljesítési fegyelme, csomagolás
Hám Eszter - kötelezettek száma Hungarohab 
Hám Eszter - Kötelezettek teljesítési fegyelme 2005-2008 
Kocsis Kenéz - Kötelezettek teljesítési fegyelme, gumi 
Markó Csaba - Kiterjesztett gyártói felelősség 
Nagy György - A közszolgáltatók helyzete 
Puszta János - Hogyan fokozható az előírások betartása
Szilágyi László - Mi is az igazi cél 
Tóth Zoltán - Kötelezettek teljesítési fegyelme, elektronikai hulladék
Viszkei György - Kötelezettek teljesítési fegyelem, reklámpapír 
Zoltán Attila - Kötelezettek teljesítési fegyelme, hűtőközeg 

 2009. 02. 03. értekezlet anyagai


Stratégiai javaslatok:

                         - az Olaj helyzete

                         - csomagolás helyzetelemzés

                         - célértékek hűtőközeg

                         - Erdős Péterné - egyutasok áruházi visszavétele

                         - MKIK cél

                         - civil célértékek kvalitatív, kvantatív

                         - kötelezettek körének nyilvántartása - kereskedelem

                         - kereskedelem - boltadatok

2009.02.18. pályázattal kapcsolatos megbeszélés

 

                         - KKV finanszírozási programok (Gépipari Párbeszédbizottság 2009-02-16)  
                         - GOP pályázatok KvVM 0218 KD 
                         - Bajnai Gordon DM levele 
                         - KKV-k finanszírozását segítő programok (tájékoztató anyag)  
                         - Makai Martina - hulladék hazai  
                         - Vélemények a GOP pályázatok javításához 
                         - Jegyzőkönyv 

 

2009. 02. 24. konferencia anyagai :

                  - Bernd Ulrich Sieberger - The experience of the German deposit system

                  - Desiree Guissard - Are deposit systems a worthwile alternative to selective packaging waste collection systems

                  - Hermann Koller - Sustainable and efficient Packaging Waste Management Experiences from Austria

                  - Joachim Quoden - European and domestic experiences in the collection of packaging waste

                  - Oliver Beck - German Deposit System

                  - Siklóssy Mihály - Lakossági szelektív gyűjtés eredményei és perspektívái a közszolgáltatók szemével

                  - Sivó Imre - Az ipar elkötelezettsége a szelektív hulladékgyűjtés és kezelés mellett

                  - Szilágyi László - A civil szervezetek véleménye

                  - Viszkei György - A hasznosítást koordináló szervezet által elérhető eredmények a lakossági szelektív gyűjtésben

                  - Összefoglalás

     

 

2009.03.03. értekezlet anyagok :

 

                  - Tamaska László - Életciklus elemzés alkalmazása a termékdíjas szabályozásban  
                  - MKIK vél alapelvek + pályázat
                  - MKIK adminisztrációs kiadások 
                  - Hordozható áramforrások elemzés EAFE
                  - ELŐTERJESZTÉS akku
                  - Előterjesztés kiegészítése akku Hám  
                  - Előterjesztés kiegészítés akku Saághy 
                  - Farkas Hilda - A célállapot meghatározása
                  - Egy magyar élelmiszer kiskereskedelmi lánc és franchise tagjainak személyi és tárgyi kiadásai ...  
                  - CBA csatolmány 
                  - ECM adatok 2006-2008 
                  - Felvetések összegzése 
                  - Felvetések összegzése csoportok szerint

 

 

2009.05.21. értekezlet a koncepcióról:

 

·         Termékdíj koncepció

·         Vélemények a termékdíj koncepcióról:

 

           o        VPOP

           o        ÁFEOSZ

           o        ZÖLD/CIVIL

           o        FVM

           o        GVH

           o        KE - KSZGYSZ, HOE

           o        IRM

           o        JNOB

           o        MAGUSZ

           o        MÁSZ

           o        MGYOSZ

           o        MGYOSZ KIEGÉSZÍTÉS

           o        MJVSZ

           o        MKIK

           o        MÜSZ

           o        NFGM

           o        PM

           o        ÖKOGUM

 

·         LCA elemzés

 


 
Csatlakozó dokumentumok
További csatlakozó információk

Üres