NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Zajtérkép segít lehalkítani a belvárost
2005-04-20 16:58:41
Az Európai Unió környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló irányelve értelmében zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni Magyarország nagyvárosi agglomerációira, a fontosabb, nagy forgalmú közutakra, a nagy forgalmú vasútvonalakra, és a nagy forgalmú repülőterekre. A rendelkezés végrehajtásának elősegítésére Phare-projekt keretében már elkészült egy minta-zajtérkép a főváros V. kerületére, illetve a Budaörs mellett elhaladó M7-es autópálya vonzáskörzetére. A projektről, a stratégiai zajtérképek készítéséről, az intézkedés jelentőségéről Rakics Róbert, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára és Steiner Pál, az V. kerület polgármestere beszélt szerdán sajtótájékoztatón.
2004. április 26-án Phare-projekt indult Budapest 2007-ben elkészítendő zajtérképének előkészítésére, a zajtérképek mintájának megalkotására. A 100 %-os európai uniós támogatással (189.600 eurós) lebonyolított, és most lezárult projekt megvalósítási jogát egy olyan konzorcium nyerte el, ami hazai és külföldi zajvédelmi, informatikai, térképészeti szakembereket és szociológust egyaránt magába foglalt.

A szakértői csoport segített kidolgozni a zajtérkép készítés hazai módszerét, zajtérképet készített néhány kiválasztott mintaterületre, a mintaterületekből levonható következtetések alapján pénzügyi becslést végzett és ütemtervet készített Budapest teljes területének zajtérképezésére, valamint ajánlásokat fogalmazott meg a közvélemény tájékoztatására.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal (KvVM) közösen a KIOP keret terhére központi programot indít, amelynek keretében a Fővárosi Önkormányzat és a vonzáskörzetében lévő 21 település részesül támogatásban. A Fővárosi Önkormányzat, valamint az érintett települések közbeszerzési pályázat kiírásával választják ki azt, aki beszerzi a zajtérképek készítéséhez szükséges alaptérképeket, lakossági adatokat, a közlekedési létesítmények forgalmi adatait és elkészíti az előírás szerinti zajtérképeket.

A zajtérképek Budapest és agglomerációjának 2006. évi zajvédelmi állapotát fogják tükrözni. Az elkészült adatbázist – a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fogja véleményezni és a Főváros közgyűlése illetve az érintett önkormányzatok képviselő testületei hagyják jóvá.

A KIOP forrásaiból rendelkezésre álló keret: 690 millió Ft, amelynek 75 %-át az EU Strukturális Alapjából származó támogatás fedezi, a hazai hozzájárulás pedig a fennmaradó 25%-ot teszi ki.
Az önkormányzatok a megvalósítás mellett a projekt előkészítéséhez is kapnak szakmai és jogi támogatást, amit a kormány a Projekt Előkészítő Alapból finanszíroz.

Az Európai Unió tagállamaiban tavaly kellett egységesen megalkotni azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek az uniós irányelv átvételét biztosították. Az irányelv magyar jogrendbe illesztése három szintű szabályozással járt: 2004. július 18-val módosult a környezetvédelmi törvény, ami a nagyvárosi agglomerációk esetében az önkormányzatok feladatának jelölte meg a zajtérkép és az intézkedési terv elkészítését.

Ugyancsak tavaly született meg az a kormányrendelet (2004. október 28-tól hatályos), amely az uniós irányelv legfontosabb rendelkezéseit tartalmazza, 2004. decemberére pedig elkészült az a miniszteri rendelet is, ami a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szól.

A „zajtérképezés” kifejezés egy meglévő vagy előre jelzett zajhelyzetre vonatkozó adatok zajmutatók formájában történő bemutatását jelenti, feltüntetve az aktuális zajállapotot, a hatályos küszöbértékek megszegésének, túllépésének eseteit, valamint az adott területen zajhatásnak kitett emberek számát. Az adatbázisokban a jogszabály hatálya szerint meg kell jeleníteni a közlekedési létesítmények – közutak, vasutak és a légi közlekedési eszközök – által keltett zajt, valamint az egységes környezethasználat engedélyéről szóló 2001-es kormányrendelet hatálya alá eső létesítményekből származó zajt.

A bemutatott problémát nem elég azonban csak rögzíteni, azok megoldására intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedési terv legfontosabb célja: mindenki számára elfogadható életkörülményeket kell teremteni a lakókörnyezetében, illetve mindenki számára elérhetővé kell tenni olyan területeket, amelyek úgymond a „csend szigetei”.

A jogszabályi kötelezettségek értelmében az elkészült zajtérképeket nyilvánossá kell tenni. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium saját honlapján kívánja majd elérhetővé tenni az adatbázisokat. A jogi szabályozás szerint ugyancsak hozzáférhetővé kell tenni az intézkedési tervjavaslatokat, valamint biztosítani kell a lakossági észrevételek fogadását is.

A rendeletekben rögzített végrehajtási határidők értelmében stratégiai zajtérképet kell készíteni 2007. június 30-ig a 250 ezernél több lakost számláló agglomerációkra, az évente 6 millió jármű elhaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutakra, az évente 60 ezer szerelvénynél többet áteresztő vasútvonalakra, valamint a kormányrendelet hatálya alá tartozó repülőterekre. Az ezekhez kapcsolódó intézkedési terveket pedig 2008. július 18-ig kell megalkotni.

A kormányrendelet hatálya alá tartozó további területek esetében az adatbázisnak 2012. július 30-ig kell elkészülnie, az azokhoz kötődő intézkedési terveket pedig 2013. július 18-ig kell megalkotni.

A zajtérképek és intézkedési tervek elkészítéséért a nagyvárosi agglomerációk esetében a települési önkormányzatok a felelősek, míg a közlekedési létesítményekre vonatkozóan a GKM által kijelölt szervek.