NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
2004. évi KÖVICE pályázati eredmények
2005-01-10 09:41:18
Lezárult a Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (Kövice) 2004. évi pályázatinak értékelése. A pályázatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) tavaly év elején meghirdetett stratégiai céljaihoz kapcsolódtak, így hat cél és négy intézkedés megvalósítását elősegítő fejlesztések, programok, intézkedések, elképzelések kaphattak támogatást. A KvVM 3155 pályázatot kezelt, amelyből 2159 jutott mintegy 3,4 milliárd forintos támogatáshoz.
A KvVM a 2005-ös évre 400 millió forint olyan előirányzattal rendelkezik, amely pályázati úton nyerhető el, és amely nyitva áll majd a civil szervezetek számára is. A Kövice szerepét pedig ez évtől a regionális fejlesztési tanácsok által kiírandó pályázatok veszik át.

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztést segítő célra 21 pályázat érkezett, amelyek teljes költsége 261,1 millió forint, az igényelt támogatás 210,3 millió forint volt; a pályázatok közül 19 jutott összességében 186,1 millió forintos támogatáshoz. Ebben a témakörben a legtöbb pályázat a természeti ismeretterjesztést szolgáló fejlesztések megvalósítására érkezett, ezek közül összesen 12 pályázat mintegy 39,5 millió forint támogatásban részesült.

Az Ezerarcú Balaton programra 7-en pályáztak, 36,5 millió forintos támogatást kérve. A pályázók közül ketten már korábban támogatásban részesültek (Balatoni strandminősítő rendszer kialakítása), összesen 10 millió forint értékben, ezen túlmenően a további 5 pályázat is anyagi segítséget kapott, összesen 26,5 millió forintot. A pályázati programok között voltak a Balaton környékén lévő védett, és a Natura 2000 területekhez tartozó állat és növényfajok védelmére szóló kezdeményezések is, amire 13,1 millió forint fordítható.

A tárca Zöld Lánc programjához kapcsolódóan 166 pályázatot nyújtottak be, ezek összes költsége 752,8 millió forint, az igényelt támogatás 633 millió forint. A benyújtott munkák közül 65 részesült mintegy 200,3 millió forintnyi támogatásban. A patakok, kisvízfolyások medrének megtisztítását, hulladék-mentesítését szolgáló célt megvalósítandó pályázatok közül 42 terv kapott 44,5 millió forint támogatást.

A Pátria programra, amely elsősorban a települések környezetvédelmi problémáinak, az egészséges környezet kialakításának, védelmének támogatását célozta, 1299 pályázat érkezett, teljes költségük 6,4 milliárd forint, összes igényük 3 milliárd forint volt. A benyújtott munkák sorából 1101 pályázat nyert összesen 1,39 milliárd forintos támogatást. A pályázatokban megjelölt legfontosabb célok a kistelepülések környezetvédelmi programjának kidolgozása (796 pályázat - 554 millió forintnyi támogatás), a por- és zajterhelés csökkentése érdekében őshonos fafajok telepítése belterületeken (39 pályázat - 79,5 millió forintos támogatás), valamint a térségi és települési vízgazdálkodás feltételeinek javítása (20 pályázat - 315,1 millió forint támogatás).

A Tiszta Jövő program a környezetet veszélyeztető anyagok, hulladékok káros hatásainak megelőzését, a keletkező hulladékok újrahasznosítását célzó fejlesztéseket támogatta. A felhívásra 205 pályázat érkezett, összes költségük 3,5 milliárd forint, az igényelt támogatás 1,4 milliárd forint. A pályamunkák közül 170 kapott támogatást, 527,9 millió forintot. A szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítésére beérkezett 149 pályázatból 140 kapott támogatást, összesen 239 millió forintot.

A Határtalan környezetvédelem programra, amely a nemzetközi és európai uniós fejlesztések, programok, hazai önrészét hivatott biztosítani - 38 pályázat érkezett, teljes költségük 42,1 milliárd forint, amihez 2,8 milliárd forint támogatást igényeltek. A beérkezett munkák közül 19 részesült 538,8 millió forintos támogatásban.

A KvVM Partnerség programjára - amelynek célja a környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, a társadalmi szervezetek hasonló célú programjainak és a környezeti nevelési munkának a támogatása - 1170 pályázat érkezett. Ebből 447 a környezetvédelmi és természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetek programjainak támogatására, 161 a médiával kialakítandó partnerségi viszonyt támogató célra és 562 a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás céljának megvalósításához kért támogatást. A Partnerség programra összességében 583 millió forint jutott, ami 757 pályázat között oszlik meg.

A Kövice decentralizált pályázati rendszerben is működött 2004. évben, ennek keretében valamivel több mint 1,7 milliárd forintról dönthettek a regionális fejlesztési tanácsok. A KvVM ebből az összegből a szennyvízelvezetési és –tisztítás, illetve a hulladékgazdálkodási tervezési és az ahhoz kapcsolódó feladatok támogatását biztosítja a hét regionális fejlesztési tanács közreműködésével.

A Kövice keretében meghirdetett célok támogatásán túl a 2003-ban beadott bányászati tájrendezési pályázatok is támogatást kaptak a célelőirányzatból; 249 beérkezett pályázatból 21 kapott támogatást, összesen 103,2 millió forint összegben. Ugyancsak támogatásban részesültek korábban a hasznosítható hulladékok begyűjtésére és hasznosítására benyújtott pályázatok, összesen 649 millió forint értékben.

A pályázati eredményeket a kapcsolódó fájlok között találják meg az érdeklődők.

Csatlakozó dokumentumok