NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Minisztériumi kiadvány hazánk környezeti mutatóiról
2003-09-10 13:12:00
Őri István, a minisztérium közigazgatási államtitkára prezentációval egybekötött sajtótájékoztatón mutatta be a tárca gondozásában elkészült, magyar és angol nyelven egyaránt megjelentetett "Magyarország környezeti mutatói 2002" c. kiadványt.
Őri István a sajtótájékoztatón elmondta: a környezetvédelmi minisztérium a UNEP/GRID-Budapest központtal együttműködve, az első ízben 2000-ben közreadott kötet módszertani folytatásaként készült. A szerkesztők alapvető célja a hazai környezeti viszonyok bemutatása volt, azonban ezúttal már túlnyomórészt az OECD által kifejlesztett, 1993-ban közzétett környezeti mutatók alapkészletének, illetve az ágazati mutatók készletének felhasználásával.

A sajtótájékoztatón elhangzott tájékoztatás szerint a kötet a környezeti információk minél szélesebb körben történő terjesztésével a környezeti információkhoz jutás szabadságának érvényre jutását szolgálja az Arhusi Egyezmény, az Európai Unió irányelveinek, illetve az OECD ajánlásainak szellemében, és átfogó - de nem értékelő, hanem bemutató - tájékoztatást nyújt az országban zajló makrofolyamatok környezeti hatásairól és a környezeti folyamatok alakulásáról. A kiadvány a korábbiakhoz képest több területen újfajta megközelítést alkalmaz: egyrészt a hagyományos környezeti elem és hatás elemzése mellett a komplex környezeti témák (pl. éghajlatváltozás, eutrofizáció, mérgező anyagok stb.) bemutatására is kiterjed, másrészt szélesebb összefüggésben taglalja a gazdaság és a környezet vetületeit, harmadrészt pedig a fenntartható fejlődés környezeti és társadalmi pilléreinek kölcsönhatásait is megkísérli felvázolni. Külön fejezet foglalkozik a természeti erőforrások átfogó bemutatásával és a környezetbiztonság szerteágazó problémáival (természeti katasztrófák, veszélyes anyagok szállítása, erdőtüzek stb.).

Az államtitkár a sajtótájékoztató második felében szólt a szeptember 1-jén megalakult Fejlesztési Igazgatóságról és bemutta Donáth Bélát, a szervezet vezetőjét. Donáth Béla az új intézményről szólva elmondta, feladatuk a nemzeti támogatások fogadásának előkészítése, így az ISPA, a PHARE, a strukturális és kohéziós alapokhoz kapcsolódó programok menedzselése. Az új igazgatóságot a nemzetközi támogatások főosztálya bázisán alakítják ki, az ott dolgozók köztisztviselői státuszból közalkalmazotti beosztásba kerülnek. A közigazgatási államtitkár szólt arról is, hogy Donáth Béla nagy tapasztalatokkal rendelkezik a szakterületen, korábban hosszú évekig dolgozott a tárcánál az igazgatóság vezetését pedig pályázat útján nyerte el.