NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A környezetvédelmi miniszter kezdeményezi az ipari vállalatok biztonsági felülvizsgálatát
2004-08-13 17:17:56
Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter arra kéri a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségét (MGYOSZ), hogy a szövetséghez tartozó ipari tevékenységet folytató cégek - a környezetvédelmi hatóságoktól függetlenül - vizsgálják meg gyártási technológiáikat és biztonsági előírásaikat. A miniszter ezt annak érdekében tartja szükségesnek, hogy az utóbbi időszakban bekövetkezett környezetszennyezésekhez hasonló esetek lehetőségét csökkenteni lehessen.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter - a tárca és a szövetség közötti jó kapcsolat jegyében - levélben fordult Széles Gáborhoz, a MGYOSZ elnökéhez.

A miniszter szerint az elmúlt hetek jelentősebb környezetszennyezéssel járó káreseményei ismételten ráirányították a figyelmet a környezeti biztonság fontosságára, a megelőzés szükségességére. A környezetvédelmi miniszter véleménye szerint a megtörtént esetekben az egyedi felelőtlenség, néhány vállalat hanyagsága az ipar egészére, és így a MGYOSZ tagjaira is rossz fényt vethet. Ezért közös érdek, hogy erősödjön a lakosság bizalma az iparvállalatok működése iránt. Ebben a munkában a tárca szívesen együttműködik a szövetséggel.

Persányi Miklós a MGYOSZ elnökéhez címzett levelében hangsúlyozta: a lakosság környezeti biztonságát tekintve az iparvállalatok felelőssége kiemelkedő, a folyamatos önellenőrzés elengedhetetlen. Mindez annak érdekében szükséges, hogy az utóbbi hetekben történt súlyos esetekhez hasonló rendkívüli szennyezések lehetőségét a legkisebbre lehessen csökkenteni, illetve az esetleges emberi mulasztások megelőzhetőek legyenek.

A környezetvédelmi miniszter ezért arra kérte az MGYOSZ elnökét: a környezetügyi hatóságok tevékenységétől függetlenül a szövetség tagjai vizsgálják meg technológiáik, biztonsági előírásaik, kárelhárítási terveik alkalmasságát, és ellenőrizzék szigorúan a technológiai fegyelem, illetve a jogszabályi és hatósági előírások betartását.

A miniszter az EPER-PRTR adatbázisában lévő 86 cég vezetőjét is arra kéri, hogy a környezeti havaria előidézése szempontjából jelentős kockázattal működő vállalatok esetében ellenőrzéseiket tegyék gyakoribbá.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium júliusban indította el a környezetre jelentős hatást gyakorló magyarországi ipari és mezőgazdasági cégek küszöbérték feletti szennyezőanyag-kibocsátásait tartalmazó honlapot.

Az Európai Bizottság a tagországok által szolgáltatott adatokból létrehozott Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszterének (European Pollutant Emission Register – EPER) és az Aarhusi Konvenció szerint létrehozandó Szennyezés Kibocsátási és Transzfer Regiszterének (Pollutant Release and Transfer Register – PRTR) közös célja egy interneten is elérhető környezeti, főként szennyezőanyag-kibocsátási adatokat tartalmazó adatbázis létrehozása.