NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Az Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét kezdeményezés
2004-06-08 09:49:50
Az Európai Autómentes Nap környezeti tudatosságot erősítő rendezvény, amely közvetlenül bevonja az európai polgárokat a városi környezet megóvásába, de nem ez az egyedüli üzenete. Üzeni azt is, hogy az emberek a számukra elengedhetetlen szabad helyváltoztatás jogát úgy gyakorolhassák, hogy annak gazdasági és szociális előnyeit ne rontsák le környezeti és egészségügyi hátrányok sem saját magukra és családjukra, sem más emberekre nézve.
Ezt a gondolatkört a legtömörebben a fenntartható városi mobilitás fogalma fejezi ki. E felfogásból következik az is, hogy a legérintettebbek - vagyis a polgárok és a választott helyi közhatalmi szervek - összefogása a döntő egy-egy településen belül az Autómentes Nap megrendezésében és sikerében.

A kormányzat - a maga eszközeivel - segíti és támogatja ezt a deklaráltan önkéntességen alapuló ön-kormányzati kezdeményezést.

Az Európai Autómentes Nap magyarországi hivatalos honlapja innen tölthető le.