NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A helyhez kötött légszennyező forrásokra vonatkozó hatályos és tervezett jogszabályok jegyzéke
2004-04-07 17:23:35
Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 2000.évi CXXIX. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény módosításáról.
Kormányrendelet szintű szabályozás


 • 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról;

 • 120/2001. (VI.30.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról;

 • 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól;

 • 274/2002. (XII.21.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet módosításáról;

 • 94/2003. (VII.2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról;

 • 47/2004. (III.18.) Korm. rendelet az egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról;

 • 272/2004. (IX.29.) Korm. rendelet egyes létesítmények üvegházhatású gáz-kibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről.Miniszteri szintű szabályozás


 • 11/1991. (V.16.) KTM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (Meglévő égető-, együttégető művek esetében, a levegőtisztaság-védelmi előírások tekintetében 2004. december 31-ig a 3/2002. (II.22.) KöM rendelet egyes előírásaival együtt kell alkalmazni);

 • 32/1993.(XII.23.) KTM rendelet és módosítása [49/1997.(XII.29.) KTM rendelet] a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeiről;

 • 9/1995. (VIII.31.) KTM rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról;

 • 7/1999. (VII.21.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről;

 • 10/2001. (IV.19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról;

 • 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről;

 • 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról;

 • 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről;

 • 25/2001. (XII.7.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról;

 • 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről;

 • 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről.

 • 1/2003. (I.9.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról;
 • 17/2003. (IV.4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről;

 • 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről;

 • 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről;

 • 19/2003.(XII.10.) KvVM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet módosításáról;

 • 22/2003.(XII.27.) KvVM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet módosításáról;

 • 24/2003.(XII.29.) KvVM-GKM együttes rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 7/1999. (VII.21.) KöM rendelet módosításáról;

 • 4/2004.(IV.7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról;

 • 6/2004.(IV.27.) KvVM rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII.31.) KTM rendelet módosításáról;

 • 7/2004.(IV.27.) KvVM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról;

 • 68/2004.(IV.28.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV.4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról;

 • 17/2004.(X.18.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003.(VII.11.) KvVM rendelet módosításáról;

 • 1/2005.(I.13.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet módosításáról.Adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő kitöltési útmutatók és adatlapok


 • Kitöltési útmutató és adatlapok a helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéséhez, a változások bejelentéséhez, a nyilvántartásba vett adatok javításához (LAL). Környezetvédelmi Értesítő, XIII. évf., 4. szám (2002. augusztus 1.), 972-1055. oldal

 • Kitöltési útmutató és adatlap a helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi éves adatinak bejelentéséhez (LM). Környezetvédelmi Értesítő, XIV. évf., 2. szám (2003. február 24.), 175-205. oldal