NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás
2004-03-30 17:09:57
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 51. §-a – a törvény hatálya alá tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára – nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.

A kötelezettségek teljesítésének módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) szabályozza részletesen. Ezen a honlapon megtalálható valamennyi információ, amely az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás során beküldött adatlapokat a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR) dolgozza föl. A földolgozást követően a HIR-ből adatok kérdezhetők le, amelyek tájékoztatást adnak az ország, illetve kisebb közigazgatási térségek hulladékgazdálkodási helyzetéről.


HIR-Hírek:  • Felhívjuk figyelmet, hogy az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet módosította a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletet is! Tovább...
  • Megjelent a 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet, amely a környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket és feladatokat tartalmazza. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 164/2003. (X.18.) Korm. Rendelet 6. és 7. számú mellékletei hatályukat vesztették, egyidejűleg a 8.§ is módosult.
  • A 2008. évi adatok az oldal alján lévő "Adat lekérdezés" címnél hozzáférhetőek.

Bejelentkezés a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR)


A 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet szerint a 164/2003. (X.18.) Korm. Rendelet 7.§(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett hulladékkezelőnek és a hulladék termelőjének a kötelezetté válástól számított 60 napon belül, a területileg illetékes felügyelőségen írásban be kell jelentkeznie a HIR-be. Abban az esetben, ha a tevékenység megváltozása következtében az adatszolgáltatási kötelezettség megváltozik, azt írásban jelezni kell. A kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentésekor a 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet, valamint a rendelet 2-5. számú mellékleteinek kitöltésére vonatkozó útmutató szerint kell eljárni.


Rendszeres adatszolgáltatás teljesítése
Adat lekérdezés