NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Magyarország a csatlakozó országok közül elsőként társult az Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszterhez
2004-03-12 11:52:36
Az Európai Bizottság 2004. február 23-án mutatta be a nagy ipari üzemek környezeti adatait tartalmazó európai rendszer, az EPER (European Pollutant Emission Register) honlapját Koppenhágában. Az EPER adatbázis az IPPC-köteles cégek éves, küszöbérték feletti kibocsátásait tartalmazza létesítményenként, szennyezőanyagonkénti és országos összesítésben. Magyarország a csatlakozó országok közül elsőként társult az EPER adatbázishoz .
Uniós csatlakozásunk kapcsán is kiemelt környezetvédelmi feladat az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) szóló irányelv végrehajtása. Az IPPC a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és mezőgazdasági cégek kibocsátásainak megelőzését, csökkentését és ellenőrzését szabályozza akként, hogy a különböző terheléséket és szennyezéseket integráltan vizsgálja. Az IPPC-köteles cégek környezeti tevékenységének szabályozására pedig az egységes környezethasználati engedély szolgál.

Magyarország 2004 januárjában nyújtotta be az első EPER jelentését az EU Bizottságnak, egyetlenként a csatlakozó országok közül. A magyarországi adatok várhatóan március végén kerülnek fel az EPER honlapjára, az EU tagállamok és Norvégia adatai mellé. Magyarországról 87 üzem került be az adatbázisba.
A környezeti adatokhoz való hozzáférés jogát tiszteletben tartva az EPER magyar adatainak megjelenésével párhuzamosan a KvVM 2004 márciusában indítja be weboldalát, amelyen az EPER magyar vonatkozású adatai kibővítve, keresési lehetőségekkel lesznek hozzáférhetők a nyilvánosság számára is. A következő EPER jelentést 2006-ben kell teljesítenünk az Európai Bizottság számára, a 2004 évi kibocsátási adatokról.

A koppenhágai megnyitón Margot Wallström, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa felidézte az EPER betűszó magyar jelentését és kifejezte reményét, hogy az EPER weboldalról a finom gyümölcshöz hasonló pozitív kép alakul ki Európa társadalmaiban. Kijelentette továbbá: „Az a tény, hogy Magyarország csatlakozott az adatbázishoz, jelzi az EPER előnyös tulajdonságait csakúgy, mint a magyar tisztviselők környezetvédelmi elkötelezettségét”. Beszédében megemlítette még, hogy az EPER regiszter a változások hajtóereje, amely a környezetvédelmi fejlesztések irányába hat.

Az EPER adatbázis a www.eper.cec.eu.int címen érhető el.