NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Verespatak: a 2009. januárjára tervezett négy nyilvános vita mindegyike elmarad
2008-12-29 10:53:36
Tájékoztató - A román Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Minisztérium értesítése alapján a 2009. januárra tervezett négy nyilvános vita mindegyike elmarad, azokra későbbi időpontban kerül sor. Amint a társminisztérium értesítést küld az újabb időpontokról, tájékoztatást adunk.

 

A mai naptól jelentkezhetnek be a magyar nyilvánosság szereplői arra a vitasorozatra, melyre januárban kerül sor Romániában a tervezett verespataki bányaberuházás környezeti jelentéséről. A dokumentumot a Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) beruházó cég készítette a verespataki iparfejlesztési övezet módosított településrendezési tervéhez. Hatásviselő félként a magyar környezetvédelmi minisztérium is bejelentkezett a környezeti vizsgálati eljárásba, mely során a tárcán kívül magánszemélyek, civil szervezetek, önkormányzatok, szakhatóságok is észrevételeket tehetnek.

2008. november harmadikától jelentkezhetnek be a magyar nyilvánosság szereplő a román hatóságoknál a januárban négy alkalommal megtartandó nyilvános vitára a verespataki településrendezési tervmódosítás környezeti jelentéséről. A tervezett beruházás településrendezési tervéhez kapcsolódó nyilvános vitán részt vehetnek a potenciálisan hatásviselő országokból azon érintett magánszemélyek, civil szervezetek és hatóságok, akik előzetesen regisztrálnak a román hatóságoknál. Ezt 2008. december 15-ig írásban lehet megtenni, a regisztrációhoz szükséges információk az oldal alján olvashatók. Az érintettek 2009. január 26-ig írásos észrevételt is tehetnek

A csaknem 200 oldalas környezeti jelentés magyar fordítása, valamint a módosított településrendezési terv magyar nyelvű összegzése a zöldtárca honlapján olvasható.

„A határozott és következetes fellépéssel a célom az, hogy mindent megtegyek a környezetszennyező és környezetpusztító bánya létesülése és várható országhatáron átnyúló környezeti hatása ellen” – hangsúlyozta Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, aki a cianidos technológiák alkalmazásának Európai Uniós szintű korlátozását is szorgalmazza.

A zöldtárca – az országhatáron átnyúló környezeti hatásokra vonatkozó, ún. espoo-i eljárás mellett - tavaly az Európai Uniós környezeti vizsgálati irányelv alapján a településrendezési terv környezeti vizsgálati eljárásba is bekapcsolódott. Az irányelv alapján a terv elfogadásáról való döntésben figyelembe kell venni a jelentősen érintett országok észrevételeit, hazánknak vétójoga azonban nincs. Mint ismeretes, a romániai zöldtárca korábban felfüggesztette a verespataki bányaterv környezetvédelmi engedélyezési eljárását, amelybe hazánk az espoo-i egyezmény alapján kapcsolódott be, a jelenlegi eljárás pedig, amelybe szintén bejelentkeztünk, a településrendezési terv engedélyezésére vonatkozik.

A KVVM szakemberei már korábban, az espoo-i eljárás keretében is tettek észrevételeket a zagytározóval, a gátbiztonsággal, a baleseti kockázatok felmérésével kapcsolatban, kifogásolták a túl magas cianid szennyezéssel járó technológia tervezett alkalmazását, és nem találták alkalmasnak a szennyezés terjedésének modellezését sem.

A román Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Minisztérium kérésére közétesszük az SC Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) közérdekű közleményét a

                              2009. január 15-én Verespatakon,
                              2009. január 19-én Topánfalván,
                              2009. január 22- én Bucsun és
                              2009. január 26-án Abrudbányán

tartandó nyilvános vitáiról, amelyek tárgya a verespataki iparfejlesztési övezet településrendezési terv módosításának környezeti jelentése.

A nyilvános vitán részt vehet minden érdekelt fél, aki előzetesen regisztrálta magát. Ezt 2008. december 15-éig írásban lehet megtenni közvetlenül a román Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Minisztériumnál a constantin.pulbere@mmediu.ro és a daniela.pneta@mmediu.ro e-mail címre. A regisztrációban kérjük megadni a részt venni kívánó személy vagy szervezet nevét és címét, illetve székhelyét.

A településrendezési terv módosítására és a környezeti jelentésre észrevétel tehető az RMGC közleményében megadott módon.

 

A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium észrevételei a romániai verespataki iparfejlesztési övezet településrendezési terve módosításáról és a terv módosítás környezeti jelentéséről - a csatlakozó dokumentum tartalmazza