NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Rendelet az öko-címke odaítélésével foglalkozó szervezetről
2003-12-22 11:31:17
Az alábbiakban olvasható a termékek és szolgáltatások ökocímkézési rendszerének működési, minősítési, nyilvántartási kereteit, feltételeit meghatározó rendelet szövege.
83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet a Közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:


1. § ((Helyesbítette: MK 2003/69.)) Az Európai Parlament és a Tanács a módosított közösségi öko-címke odaítélési rendszeréről szóló 1980/2000/EK rendelete szerinti közösségi öko-címkével kapcsolatos feladatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - a Környezetbarát Termék Kht. és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által felkért Értékelő és Minősítő Bizottság közreműködésével - látja el.


2. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlament és a Tanács a módosított közösségi öko-címke odaítélési rendszeréről szóló 1980/2000/EK rendeletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.