NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
2008-as TEÁOR változásokra vonatkozó tudnivalók az adatszolgáltatóknak
2008-02-05 11:08:09

Tisztelt Adatszolgáltatók!

A TEÁOR-ban történt változások a környezetvédelmi adatszolgáltatásokat is érintik, mert a tevékenységek azonosítása több esetben TEÁOR kóddal történik. A változásokkal összefüggésben ezért az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni:

 

Környezetvédelmi Alapbejelentés (KAR)

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatás borítója, valamint a KÜJ, JOGE, MEGH, és MVV adatlapok statisztikai számjelet tartalmaznak. A statisztikai számjel második mezője – amely négy számjegyből áll – magába foglalja a TEÁOR kódot. Ezeken az adatlapokon 2008. január 1. után mindig TEÁOR'08 szerinti kódot kell feltüntetni, még abban az esetben is, ha az adatok érvényességének kezdete (borító 5. mező) 2008 előtti időszakra esik.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium adatcsere megállapodás keretében a KSH számjel változásokról értesül, így a TEÁOR besorolások módosulása miatt KÜJ változásjelentést nem kell beküldeni. A környezetvédelmi ügyfél nyilvántartásba az új TEÁOR besorolásokat központilag töltik be.

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás (HIR)

A hulladékokkal kapcsolatban a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint kell adatokat szolgáltatni. Ebben az adatszolgáltatásban a HT lapon, a keletkezett elsődleges hulladékmennyiségeket TEÁOR kódokhoz kötötten kell megadni, amelyet az adatszolgáltatás tárgyévétől függően kell kitölteni. A 2007. évről 2008 március 1.-ig beküldendő adatszolgáltatásban tehát a TEÁOR'03 kódokat kell még alkalmazni, a TEÁOR'08 besorolást pedig a 2008-as tárgyévtől kezdődően kell figyelembe venni (amit 2009-ben kell beküldeni).

A fentiek csak a hulladéktermelőket érintik. Azoknak a hulladékkezelőknek, akik nem töltenek ki HT adatlapot, TEÁOR kódot egyáltalán nem kell megadniuk.


Felszín alatti vízre és a földtani közegre vonatkozó adatszolgáltatás (FAVI)

A felszín alatti vizekkel és földtani közeggel kapcsolatban a FAVI-ENG, a FAVI KÁRINFO és a FAVI-MIR adatszolgáltatások vannak érvényben a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben előírtak szerint. Az említettek közül a TEÁOR változás csak a FAVI ENG adatszolgáltatást érinti. Itt a TEÁOR lapon kell tevékenységeket besorolni, amit az adatok vonatkoztatási dátumától függetlenül minden estben a TEÁOR'08 figyelembe vételével kell kitölteni.

Azon adatszolgáltatók esetében, akik a rendelet hatályba lépése óta már beküldték a FAVI ENG adatszolgáltatásukat, az adatszolgáltatást feldolgozó felügyelőségek elvégzik az átsorolást, és a számítógépes nyilvántartásba már az új kódokat viszik be. A bizonytalan estekben, az átsorolással kapcsolatban a felügyelőség megkeresi az adatszolgáltatót, így ebben az esetben kérjük a szíves közreműködésüket.