NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A magyar honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képzési feltételei
2003-12-22 10:48:27
A Magyar Honvédség szervezetei a környezethasználattal összefüggő feladatainak végrehajtására környezetvédelmi megbízottat kötelesek foglalkoztatni. E környezetvédelmi megbízottra vonatkozó szabályokat a következő rendelet tartalmazza.
24/1997. (XI.6.) HM rendelet a magyar honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képzési feltételeiről

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség szervezeteire (a továbbiakban együtt: katonai szervezet).


2. § (1) A katonai szervezet a környezethasználattal összefüggő feladatainak végrehajtására - az R. 1. §-a rendelkezéseinek megfelelően - környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni.

(2) A környezetvédelmi megbízott a katonai szervezet vezetőjének közvetlen vezetése alatt áll. Feladatait, jog- és hatáskörét a szervezet vezetője belső rendelkezésben határozza meg.


3. § (1) A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételei:

a) az R. mellékletének A) csoportjába sorolt tevékenységek esetén: elsőfokú katonai végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítés;

b) az R. mellékletének B) csoportjába sorolt tevékenységek esetén: felsőfokú természettudományi, műszaki vagy katonai végzettség és legalább középfokú környezetvédelmi képesítés;

c) az a) és b) pontban foglaltakon felül az R. 2. §-a szerinti környezethasználók esetén veszélyes áru ügyintézői képesítés.

(2) Az R. mellékletének A) csoportjába sorolt tevékenységet végző személy csak teljes munkaidőben foglalkoztatható.


4. § (1) A főállásban alkalmazott környezetvédelmi megbízott beosztását állománytáblában, feladatait munkaköri leírásban kell meghatározni.

(2) A környezetvédelmi megbízottat - részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén - időarányos díjazás illeti meg.

(3) Ha a környezetvédelmi megbízott feladatai ellátásában akadályoztatva van, vagy nem rendelkezik az adott részfeladat végrehajtásához előírt szakvégzettséggel, a katonai szervezet vezetője gondoskodik a megfelelő szakképesítésű személy biztosításáról.

(4) A részmunkaidőben foglalkoztatott környezetvédelmi megbízott, vagy a helyettesítését ellátó személy feladatait és díjazását szerződésben kell meghatározni.


5. § A környezetvédelmi megbízottak tevékenységének törvényességi felügyeletét, képzésük és továbbképzésük szervezését a Honvédelmi Minisztérium Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Hivatala látja el.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.