NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Rendelet a környezeti állapotvizsgáló szekértői tevékenységről
2003-12-22 10:36:27
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységet folytathat az a magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, mely Felülvizsgálat Végzésére Jogosultak Névjegyzékébe (lásd 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet) felvételt nyert, illetőleg az a magánszemély, aki a környezet- és természetvédelem egyes szakterületein szakértői működés engedélyezéséről szóló 6/1985. (XII. 28.) OKTH rendelkezésben foglalt feltételek alapján szakértői működésre jogosító engedéllyel rendelkezik.
15/1997. (V. 28.) KTM rendelet a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:


1. § (1) Az R.-ben meghatározott környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységet folytathat

a) az a magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], aki, illetve amely a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (a továbbiakban: FR) alapján a Felülvizsgálat Végzésére Jogosultak Névjegyzékébe (a továbbiakban: Névjegyzék) felvételt nyert, illetőleg

b) az a magánszemély, aki a környezet- és természetvédelem egyes szakterületein szakértői működés engedélyezéséről szóló 6/1985. (XII. 28.) OKTH rendelkezésben foglalt feltételek alapján - külön jogszabályban meghatározott szerv által kiadott - szakértői működésre jogosító engedéllyel rendelkezik

azon szakág területén, amelyre az engedélye vonatkozik.

(2) Környezeti állapotvizsgálói tevékenységet Névjegyzékbe fel nem vett gazdálkodó szervezet végezhet akkor is, ha alkalmazottai, illetve tagjai között az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt szakértő is található, feltéve, hogy a szakértő az állapotvizsgálat elvégzésében - szakágának megfelelően - részt vesz


2. § Egy meghatározott állapotvizsgálatot (részleges állapotvizsgálatot) több szakértő együttesen is elkészíthet.


3. § A környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenység végzésére az FR 5. §-ának, valamint 6. §-a (2) bekezdésének előírásai értelemszerűen vonatkoznak.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.