NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
2003-12-18 16:33:50
E rendelet meghatározza a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit.
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a (8) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


1. § Környezetvédelmi megbízottként (a továbbiakban: megbízott) alkalmazható az a személy, aki

a) megfelel az e rendeletben meghatározott képesítési előírásoknak;

b) büntetlen előéletű; továbbá

c) nem esik a Kt. 108. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kizáró rendelkezés hatálya alá.


2. § A megbízott képesítési feltétele:

a) a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete A) csoportba sorolt tevékenységek esetén


környezetmérnöki képesítés; vagy
felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítés; vagy
felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és 3 év környezetvédelem területén szerzett gyakorlat;
((Megállapította: 8/2000. (V. 18.) KöM r. 1. § (1).)) hulladékgazdálkodási technológus (OKJ-szám: 55 5470 01) képesítés; vagy
((Megállapította: 8/2000. (V. 18.) KöM r. 1. § (1).)) környezet és hidrotechnológus (OKJ-szám: 54 5470 01) képesítés;
b) ((Hat. kiv. h.: 2/2002 (I. 11.) Korm. r. 7. § (2).))

c) ((Megállapította: 8/2000. (V. 18.) KöM r. 1. § (3).)) az R. mellékletében a B) csoportba sorolt tevékenységek esetén legalább az alább felsorolt középfokú környezetvédelmi képesítések valamelyike:


környezetvédelmi szakelőadó (OKJ-szám: 53 5470 03),
hulladékkezelő technikus (OKJ-szám: 52 5470 01),
környezetvédelmi méréstechnikus (OKJ-szám: 52 5470 02),
környezetvédelmi technikus (szakmacsoport szerint) (OKJ-szám: 52 5470 04),
települési környezetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 05),
természetvédelmi technikus (OKJ-szám: 52 5470 06),
környezet- és vízgazdálkodási technikus (OKJ-szám: 52 5842 01),
víz- és szennyvíztechnológus (OKJ-szám: 52 5842 02),
közlekedésépítő, környezetvédő technikus (OKJ-szám: 52 5832 03),
valamint az 1993 előtt iskolarendszerű képzésen kívül szerzett, államilag elismert kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés [középfokú környezetvédelmi szaktanfolyam a 10/1984. (VIII. 8.) IpM rendelet alapján], továbbá az 1997. december 31-ig megszerzett környezeti asszisztens (OKJ-szám: 52 5470 03) képesítés. A kiegészítő környezetvédelmi szakképesítés és a környezeti asszisztens képesítés 2005. július 31-ig fogadható el, kivéve, ha a megbízottnak a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig ezen időponttól 3 évnél kevesebb idő van hátra.


3. § A 2. § a)-b) pontjában meghatározott képesítési előírást - ha a foglalkoztatása munkaviszony keretében történik - e rendelet hatálybalépését követő 3 év elteltével kell érvényesíteni, illetőleg ez esetben a képesítési előírás nem követelhető meg, ha a megbízottnak a nyugdíjkorhatár eléréséhez 5 évnél kevesebb idő van hátra.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.