NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Tájékoztató az E-PRTR-ről
2007-10-27 10:33:02

Hazánkban a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet segíti az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) létrehozását. Az E-PRTR nyilvántartást az Európai Parlament és Tanács a 166/2006/EK számú rendelettel (továbbiakban 166/2006/EK rendelet) hozta létre. Az EU rendelettel összhangban, az E-PRTR részeként, a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet szerint, a hulladékról vezetett nyilvántartás és adatszolgáltatás úgy került kibővítésre, hogy a nem veszélyes és veszélyes hulladékok telephelyről történő elszállításáról összegzett, pontos adatok álljanak rendelkezésre.

A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján több mint 23 ezer adatszolgáltatás kerül feldolgozásra, az E-PRTR adatszolgáltatás azonban csak pár száz, a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer és a Hatósági Nyilvántartó Rendszer segítségével kiszűrhető telephelyet érint.

A 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik minden olyan üzem üzemeltetője, amely a meghatározott vonatkozó kapacitásküszöböt meghaladóan egy vagy több tevékenységet végez (lásd 166/2006/EK rendelet I. melléklet). Az a telephely, amely a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik (azaz az I. számú mellékletben2 szereplő tevékenységet végez, és meghaladja az ott szereplő kapacitás küszöb értékét) köteles az E-PRTR rendelettel módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján, a 166/2006/EK rendelet alapján 2007. január 01-től, a hulladékról vezetett nyilvántartásában, az alábbi adatokat is feltüntetni:

  • a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége,
  • a telephelyről országon belülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége,
  • a telephelyről országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év), a hasznosító vagy ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot).

A fent rögzített adatoknál minden esetben meg kell adni, a használt elemzési vagy számítási módszert, illetve hogy az adat mért (M), számított (SZ) vagy becsült (B) érték. A nyilvántartást ebben az esetben is naprakészen kell vezetni.

A vezetett nyilvántartás alapján adatszolgáltatásra az a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó telephely köteles, ahonnan évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes-, vagy évente 2 000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelésre.

E-PRTR jelentést évente kell tenni, hulladékgazdálkodási vonatkozásban a tárgyévet követő év március 01.-ig. Az első jelentéstételi kötelezettség 2007 évről történik, a megküldés határideje 2008. március 01. A hulladékgazdálkodási vonatkozású E-PRTR adatszolgáltatást az eddigi, 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatáshoz kell csatolni (lásd módosított Borítólap  és E-PRTR lap ).