NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
2003-12-18 13:20:33
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet, leányvállalat, tröszti vállalat vezetője (nyilatkozó) a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló - többször módosított - 1991. évi IL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát telephelyenként adja meg a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség számára. E nyilatkozat formai és tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza. A felügyelőség a benyújtott nyilatkozatot hatósági eljárás keretében elbírálja. A környezeti állapotvizsgálat formai és tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.