NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A Környezeti Nyilvántartások (KAR - OKIR)
2007-05-16 15:37:09
A 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet a környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket és feladatokat tartalmazza.

A kötelezettségek teljesítésének módját, tartalmát és határidejét a környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) és a Kitöltési Útmutató szabályozza részletesen. Ezen a honlapon megtalálható valamennyi információ, amely az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás során beküldött adatlapok a Környezeti Alapnyilvántartó Rendszerben (KAR) kerülnek feldolgozásra. A feldolgozást követően a KAR-ban nyilvántartott ügyfél adatai, az ügyfél által szolgáltatott környezetvédelmi adatok, - a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A KAR, valamint az egyes környezetvédelmi szakrendszerek által feldolgozott adatok alapján adatok kérdezhetők le, amelyek tájékoztatást adnak az ország, illetve kisebb közigazgatási térségek környezeti helyzetéről.

KAR-Hírek:

  • Megjelent a 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet, amely a környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket és feladatokat tartalmazza. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 164/2003. (X.18.) Korm. Rendelet 6. és 7. számú mellékletei hatályukat vesztették, egyidejűleg a 8.§ is módosult.
  • Elkészült a környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatások teljesítését elősegítő keretprogram (KVADATSZOLG program), amely jelenleg egyfelől a környezetvédelmi adatbejelentések és adatszolgáltatások teljesítését biztosítja, másfelől a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésére alkalmas. A KVADATSZOLG program bevezetésével egyúttal megszűnik a HIRADAT program, mert a keretprogramba beépítésre került a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás is. A keretprogram fokozatosan bővül.
A KAR adatszolgáltatás teljesítése
  • Kitöltési Útmutató a környezeti alapnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez (innen töltheti le)
  • Nyomtatványon történő adatszolgáltatás - KVADATSZOLG program (innen töltheti le)
  • Nyomtatványok (kinyomtatható változat) Figyelem! Az alábbi adatlapok azon felhasználóknak készültek, akik csak kézzel írott formában tudják kitölteni a nyomtatványokat. Amennyiben lehetősége van az elektronikus úton történő adatkitöltésre, kérjük feltétlenül használja a fent letölthető KVADATSZOLG programot!
  • Az elektronikus adathordozón (floppy, CD) történő adatszolgáltatás a környezetvédelmi felügyelőség által feldolgozható formában, az előírt formátumban teljesíthető, amelyhez a KVADATSZOLG program keretében előállítható XML file formátumot kell alkalmazni. Az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése a Borítólap nyomtatvány formában történő kitöltésével, aláírásával és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek az elektronikus adathordozón rögzített adatokkal együtt történő megküldésével teljesíthető. Az adatszolgáltatást egy példányban kell benyújtani.