NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
2003-12-16 16:28:18
E rendelet hatálya a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, begyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységre terjed ki. A települési hulladékkezelő telepeket, továbbá a hulladékbegyűjtő helyeket a városi intézet legalább évente ellenőrzi, illetve panasz vagy közérdekű bejelentés alapján rendkívüli ellenőrzést végez, és a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) városi intézete minden év március 31-éig az előző évi ellenőrzésekről és intézkedésekről jelentést küld az ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete részére a rendelet 4. számú mellékletben foglaltak szerint. A megyei intézet a jelentéseket az 5. számú mellékletben foglaltak szerint összesíti és április 30-áig megküldi az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnaknak.